Na straně druhé přibývají země, kam se nedoporučuje cestovat.

Nyní v zákoně o cestovních dokladech není zcela přesně upravena možnost občanům České republiky cestovat na občanský průkaz i přes tzv. vnější hranici. Proto ministerstvo zahraničních věcí navrhlo novelu zákona, kde bude jednoznačně tato možnost stanovena.

Pro občany ČR to bude znamenat, že budou moci cestovat jen s občanským průkazem (místo dosavadního cestovního pasu) i do zemí mimo Evropskou unii. Cílová země ale s touto eventualitou musí výslovně souhlasit. Proto se počítá s mezinárodními smlouvami, příp. s jednostranným rozhodnutím států. Děti by pak musely mít dětský občanský průkaz.

Návrh novely vznikl v návaznosti na umožnění některých balkánských států českým občanům vstup jen na občanský průkaz. Jakmile bude novela zákona schválena, seznam států, do nichž bude možné cestovat bez pasu, bude ministerstvo zahraničí zveřejňovat.

Současně se počítá i se změnou zákona o policii. Ta by měla kontrolovat nedovolený vstup osob s uloženým zákazem přes vnější hranice EU.

V současné době ministerstvo zahraničních věcí ČR vydalo varování k cestám do Alžírska. Díky konfliktům v Mali dochází i v Alžírsku k nárůstu teroristických aktivit. Cílovými subjekty jsou, mimo jiné, i občané NATO a EU. Proto nelze vyloučit únosy občanů těchto států.  Raději tedy z důvodu bezpečnosti se nedoporučuje směřovat cesty do Alžírska.

Ves.