Balíček v ceně 5 000 Kč obsahuje slavnostní líčení, účes a zapůjčení outfitu na Vaši akci.

Pro ženu jednající povětšinou s muži je velmi důležité co má na sobě, oblečení by mělo odpovídat příležitosti na kterou je oblečeno, nemělo by být příliš sexy, aby neodvádělo pozornost od případného jednání.

Další věc je pozvánka na oficiální akci, kde na pozvánce je vyžadováno oficiální oblečení.

Kdo se má ale ve všech těch zkratkách jako jsou black tie, white tie apod. vyznat…

Taky máte někdy pocit, že je váš šatník příliš jednostranně založený? Máme na mysli ty situace, kdy máte jít někam, kam běžně nechodíte a v tu nejnemožnější chvíli vám dojde, že vlastně nemáte co na sebe?

Nechte si poradit od profesionálů, ateliér Kateřiny Záhorové pro Vás připravil novou službu – dress code na míru.

Vyhrajte poukaz na konzultaci s profesionálním týmem ateliéru Kateřiny Záhorové, nechte si poradit outfit, účes a líčení na míru a odejděte na večírek přímo z ateliéru upravená jako celebrita.

Soutěžní otázka – kdy proběhla jarní přehlídka ateliéru Kateřiny Záhorové?

Odpověď hledejte na www.zahorova.eu

Soutěž probíhá v období od 4. 7. 2011 do 10. 7. 2011. Cenu soutěže získává 20. soutěžící.

Své odpovědi zasílejte na  soutez@netwebs.cz

Pravidla soutěže:
1. Pořadatelem soutěže (dále jen „soutěž“) je společnost Netwebs s.r.o., se sídlem Praha  8 – U Třešňovky 9, PSČ: 182 00, IČ: 24662879 , C 164329 vedená u  Městského soudu v Praze (dále jen „pořadatel“).
2. Soutěž probíhá v období od 4. 7. 2011 do 10. 7. 2011.
3. Podmínkou účasti v soutěži je registrace účtu soutěžícího na serveru pořadatele a správné zodpovězení soutěžní otázky zveřejněné na internetových stránkách www.managerka.cz. Otázka bude uveřejněna v pondělí 4. 7. 2011 v 8,00 hod. Uzávěrka soutěže proběhne v neděli 10. 7. 2011 soutěžního týdne ve 23,00 hod.
4. Cenu soutěže získává 20. soutěžící, která správně zodpoví soutěžní otázku. Cena v soutěži balíček v ceně 5 000 Kč obsahuje slavnostní líčení, účes a zapůjčení outfitu. Výsledky soutěže budou uveřejněny na internetových stránkách www.managerka.cz. Výherci soutěže budou o výhře vyrozuměni e-mailem uvedeným u odpovědi.
5. Pořadatel si vyhrazuje právo, vyřadit ze soutěže odpovědi, které nebudou odpovídat předmětu a rozsahu soutěžních otázek.
6. Výhry budou výhercům odeslány do 3 týdnů ode dne vyhlášení výsledků soutěže, v případě, že v tomto termínu dodá výherce dodací adresu.
7. Účast v soutěži a výhry není možné vymáhat právní cestou a výhry v soutěži není možné ani alternativně plnit v hotovosti. Soutěžící se soutěže účastní s vědomím, že nemohou požadovat výhry v celkovém rozsahu a ani v jednotlivých případech v hodnotě vyšší nebo ve větším množství, než jaké určí pořadatel, ani nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní plnění. Pořadatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a soutěžící nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.
8. Pořadatel neručí za nedoručení či prodlení s doručením soutěžních e-mailů.
9. Pořadatel neodpovídá za ztrátu nebo vadné doručení výherních zásilek výhercům.
10. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.
11. Z účasti v této soutěži jsou vyloučeny osoby mladší 18 let.
12. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a souhlas se zpracováním osobních údajů. Pořadatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech pořadatele po dobu 5 let od skončení této soutěže.
13. Pořadatel tímto informuje každou osobu, která poskytla v soutěži své osobní údaje ke zpracování, o jejích právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že každá taková osoba má právo přístupu k těmto údajům a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z ust. § 11 a § 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv písemnou formou na adresu sídla organizátora odvolán.
14. Soutěžící odpovědí na soutěžní otázku a zasláním e-mailu uděluje souhlas pořadateli k zasílání informací o marketingových akcích zahrnující zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků, a to po dobu 10 ti let od udělení souhlasu. Tento souhlas může být soutěžícím odvolán písemnou formou zaslanou emailem na adresu pořadatele.
15. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem pořadatele, nebo osoba jim blízká, výhra nebude předána.