kýčovitým zámečkem a s nostalgií jste vzpomínali, jaké to bylo psát si svůj tajný deník – o láskách, svých snech, a dalších věcech?

Je pravda, že nostalgie je namístě, protože zatímco před pár desítkami let, byly v módě ony deníčky, dnes je naopak v módě sdělovat své myšlenky. A vůbec postoj ke světu veřejně, a to prostřednictvím elektronického deníčku, obecně známého jako blog. Oblíbené blogy můžete sledovat na www.Blogerky.cz.

Blogování má své kouzlo nejen u mládeže, jak by se mohlo zdát, ale i u dospělých, kteří dávno z ,,deníčkových“ let odrostli. Psaní blogu umožňuje nejen se vypsat z různých pocitů a podělit se o svoje radosti, starosti i postřehy, ale zároveň umožňuje získat poměrně velkou čtenářskou základnu.

Takže, kdo má literární ambice, na blogu si krásně může vybrousit své nástroje. Výhodou blogu totiž je, že nás nutí přispívat do něj pravidelně. Lidé, kteří si zvykli náš blog navštěvovat, se těší na nové příspěvky, a nejvíce kvitují, pokud se zde příspěvek objevuje, vždy s určitou pravidelností.

Blog je ale vedle možnosti seberealizace také ideálním komunikačním nástrojem. Třeba firemní blogy umožňují zákazníkům nahlédnout na dění ve firmě trochu jinou optikou a poznat blíže její zákulisí.

Blog jako nástroj komunikace volí tudíž často celebrity a populární osobnosti. Populární blog psala na příklad Šárka Ulrichová, známá ze seriálu Ulice, nebo třeba osobnost spjatá s meteorologií – Dagmar Honsová.