S jakým problémem jít k psychologovi? Jaký je rozdíl mezi psychiatrem, psychologem, psychoterapeutem a psychoanalytikem? Jak sezení u psychologa probíhá?
Kde má psychologie jako věda kořeny?
Jakým způsobem se zkoumá duše?

 

Těmito a dalšími tématy se bude zabývat malý kurz psychologie. Je určený pro všechny, kdo se o psychologii zajímají, ale  číst učebnice psychologie nemají čas.

Kdo je kdo?

Psycholog má univerzitní vzdělání v oboru psychologie. Uplatnění nachází nejčastěji jako klinický psycholog pracujícího ve zdravotnickém zařízení či soukromé praxi, může se ale zabývat také psychologickým poradenstvím či vědou a výzkumem. Psycholog ve své práci používá nejčastěji různé psychodiagnostické metody, podporující poradenský rozhovor zaměřený na aktuální problém člověka či psychoterapii zaměřenou spíše na hlubší osobnostní změny a vedoucí k dlouhodobějšímu zkvalitnění života.
Psycholog ve své praxi vnímá člověka, se kterým pracuje, spíše jako klienta než pacienta.

Psychiatr má univerzitní vzdělání v oboru medicína a povinnou atestaci z psychiatrie. Uplatnění nachází jako lékař ve zdravotnickém zařízení institucionálního či ambulantního typu, kde se zaměřuje zejména na léčbu vážnějších duševních poruch. Psychiatr může předepisovat svým pacientům léky a psychiatrickou hospitalizaci. Někteří psychiatři mohou po absolvování speciálního výcviku využívat ve své práci také psychoterapii.
Psycholog ve své praxi vnímá člověka, se kterým pracuje, jako pacienta.

Psychoterapeut je specialista, nejčastěji s psychologickým, sociálním či zdravotnickým vzděláním, který absolvoval dlouhodobý akreditovaný psychoterapeutický výcvik. Každý akreditovaný výcvik je zaměřený nejen na sebezkušenostní rozvoj osobnosti psychoterapeuta, ale obsahuje také teoretickou část zaměřenou na další kvalitní vzdělání psychoterapeuta. V České republice, stejně jako ve světě, existuje mnoho psychoterapeutických škol a každý klient tak má možnost vybrat si ten psychoterapeutický směr, který je mu osobnostně blízký. Psychoterapie v ČR je částečně hrazena zdravotními pojišťovnami, ale ne každý kvalitní psychoterapeut má s pojišťovnou uzavřenu smlouvu. Důvodem je strategická koncepce pojišťoven a také ochrana osobních údajů klientů ze strany psychoterapeutů.
Psychoterapeut ve své praxi vnímá člověka, se kterým pracuje, spíše jako klienta než pacienta.

Kouč je specialista, který většinou absolvoval speciální výcvik v koučingu. Může pracovat ve své soukromé praxi s individuálními či firemními klienty nebo může být zaměstnancem firmy, ve které pracuje na pozici interního kouče. Kouč se zaměřuje na podporu klienta nejčastěji v jeho profesním rozvoji, ale samozřejmě se dotýká také témat souvisejících s osobními tématy. Kouč spolupracuje se svým klientem při nalézání optimálních postupů, strategií, plánů a řešení, vedoucích ke zkvalitnění jeho aktuálního života. Kouč svým klientům neradí, pouze je doprovází na jejich cestě ke změně.

V následujícím díle si povíme něco o historii. Jak byly duševní odchylky a duše obecně vnímána ve Starověku a co se od té doby změnilo…

Autor: Mgr. Lucie Nápravová Trustframe.cz