Nelítostné bojiště, kde nelze věřit nikomu a každý se musí spolehnout pouze sám na sebe. Podle všeho, podnikatelské prostředí není nic pro jemná stvoření, mezi než se většinou ženy počítají. A když už se některá z nich přece jenom prosadí, ostatní na ni pohlížejí jako na anomálii podobnou víc kameni nebo muži než zástupkyni něžného pohlaví.

To je ovšem pouze jeden z přístupů k této věci. Smířit se s tím, že chce-li se žena v podnikání prosadit, musí mít hodně ostré lokty a tvrdé jádro. Naštěstí pro ženy zbývají ještě jiné možnosti. Jednou z nich je využít síly a zkušenosti dalších, nespoléhat jen sama na sebe a v podnikání uspět s pomocí spojeného úsilí.

Existenci této cesty si v roce 2001 uvědomilo pár žen u našich východních sousedů, které následně v Bratislavě založily nezávislou organizace sdružující podnikatelky a ženy z podnikatelského prostředí bez ohledu na jejich politickou příslušnost, náboženství, národnost nebo rasu, kterou nazvaly TOP Centrum Podnikatelek.

Organizace spolupracuje s dalšími s podobným zaměřením, například s Moravskou asociací podnikatelek a manažerek, Fórem žen ČR či s Klubem žen při České manažerské asociaci a jejím cílem je podpora žen při jejich vstupu do podnikání, budování networkingu, výměna zkušeností, organizování mezinárodních konferencí, odborných seminářů, workshopů a spolupráce při odstraňovaní disproporcí na trhu práce.

Neméně důležitou aktivitou, kterou se organizace zabývá, je poradenství, které na klubových střetnutích nebo osobně poskytují odbornice z různých oblastí, například právničky, daňové poradkyně, odbornice z oblasti marketingu, prodeje a dalších oblastí souvisících s podnikáním.

Stále narůstající poptávka po těchto službách je pozitivním signálem, že zájem o ekonomickou nezávislost žen narůstá. Svým celkovým snažením tak Občianskeho združenia TOP Centrum Podnikateliek směřuje k prolomení kulturních a společenských stereotypů nahlížení na ženu a její úlohu v současném světě.