Druhá skupina velmi pravděpodobně zmíní pouze činnost, která zahajuje rozmnožovací proces. Ženy vs. muži. Pokud bychom otázku otočili a zeptali se „K čemu jsou muži?“, skupiny by si prakticky jen prohodily své odpovědi (pouze ženy by zřejmě odpověděly „K ničemu“). Jelikož spolu muži a ženy již pár generací vedou válku s krycím názvem „šťastné manželství“, soustřeďujeme se výhradně na negativní vlastnosti opačného pohlaví. Představte si ale to peklo, kdybychom si čirou náhodou začali všímat u druhého toho dobrého. (hrm)