Z pohledu ženy pravděpodobně uslyšíme zdlouhavé lamentace na téma mužské nezodpovědnosti, nedospělosti atd., jako by žena sama byla ztělesním dospělého a zodpovědného chování.

Z pohledu muže stačí jen namítnout, co z toho? Sex člověk sežene za mnohem výhodnějších podmínek. A snášet dlouhé roky výčitek a jízlivostí, přijít o většinu peněz, práv a důstojnosti jen proto, aby žena mohla naplnit svou biologickou potřebu?

Až velmi často se říká, že žena se mnohem lépe než muž přizpůsobila moderní době. Zvládne kariéru, starost o domácnost, rodit děti, a to všechno jen levou rukou. Co když se ale i muži současnosti dokonale přizpůsobili? Už se nemusí honit za kariérou a vydělávat peníze na rodinu nebo snášet peklo rodinného krbu. Ženy tohle všechno zvládnou samy.

(hrm)