půjčku (půjčky) a v zoufalství řeší problém novou půjčkou, kterou použije na splacení dřívějších dluhů.

Svůj problém tím ale neřeší, naopak. Reálné splácení pouze odkládá a ještě více se zadlužuje kvůli dalším úrokům (úroky u další půjčky). Dlužník se takto dostane do „pasti, z které většinou není úniku a pokud se v dohledné době nezlepší jeho finanční situace a nezačne splácet, končí jeho případ u soudu a poté zpravidla přichází o svůj majetek (exekuce).

Jak se nedostat do dluhové pasti?

Pokud se rozhodneme nějakou půjčku čerpat, vyplatí se dodržovat určitá pravidla. Je třeba nenechat se zlákat hned první nabídkou. Důležité je také předem prostudovat smluvní a obchodní podmínky, podívat se, zda nejsou na úvěr vázány další produkty, zjistit, kolik jeho splácení skutečně stojí. Je potřeba vědět, zda je dlužnou částku možné zdarma předčasně splatit a zejména, zda je celkově výhodná. Za výhodné jsou označovány půjčky, které zvýší budoucí příjmy nebo majetek dlužníka, což platí například u nemovitosti. Hlavně si uvědomte, že se dlužníkem stáváte ihned po podpisu úvěrové smlouvy, ne až v okamžiku, kdy přestanete platit. I když jste doposud všechny splátky hradili včas v předepsaném termínu, v okamžiku, kdy nezaplatíte jednu splátku, stáváte se skutečným dlužníkem!

Hlavně si však nepůjčujte víc, než jste schopni splácet!

Pokud se dostanete do problémů se splácením půjčky, měli byste na to včas upozornit věřitele. Komunikujte s nimi, vyjednávejte! Vždycky se dá nalézt řešení jak z toho ven. U většiny úvěrových produktů je možné sestavit nový splátkový kalendář, sjednat splátkové prázdniny, tzn. přerušit splátky, existuje i možnost pojištění pro případ neschopnosti platit.

Kdykoliv se ocitnete v situaci, že si nevíte sami rady, můžete zdarma využít některou z občanských poraden, které jsou vám zdarma k dispozici!

Zdroj: Slabikář finanční gramotnosti – Vydalo nakladatelství COFET, a. s. v Praze roku 2011 díky laskavému přispění Československé obchodní banky, a. s. za spolupráce NNO FINANČNÍ GRAMOTNOST, o. p. s.

Slabikář můžete objednat ZDE.