Průzkum společnosti Hays, specialistou v oboru vyhledávání zaměstnanců, přinesl nové výsledky o tuzemském trhu práce

Hrají hlavní roli peníze, nebo jde také o osobní vztahy? Podobně jako u schůzky naslepo, také při pracovním pohovoru jsou důležité oboustranné sympatie – vy se musíte líbit jim a oni se musí líbit vám.

V září 2012 provedla společnost Hays, přední světová společnost v oboru lidských zdrojů a vyhledávání specialistů, výzkum, kterého se zúčastnilo více než 1000 zaměstnanců a HR specialistů z celé střední a východní Evropy. Výsledky nabízejí zajímavý pohled do světa hledání pracovních příležitostí.

Jedny z nejpoučnějších výsledků přinesla otázka týkající se zaměstnaneckých výhod. Ukázalo se, že nejdůležitější zaměstnanecké výhody podle uchazečů nemusí vždy korespondovat s tím, co je nejatraktivnější podle zaměstnavatelů. Mezi nejoblíbenější zaměstnanecké výhody patří home office či flexibilní pracovní doba (66,1 %), osobní rozvoj (56,9 %) a školení (47,2 %). To se neshoduje s míněním zaměstnavatelů, kteří se domnívají, že zaměstnanci nejvíce ocení osobní rozvoj, školení, a až poté home office a služební automobil.

Protože se od zaměstnanců očekává, že se budou své práci plně věnovat, ocení, když jim zaměstnavatel poskytne jistou míru flexibility,“ říká Jon Hill, generální ředitel pro Českou republiku a Slovensko společnosti Hays. „Většina účastníků výzkumu uvedla jako demotivující, když u nich v rámci firmy nedochází k žádnému kariérnímu postupu a když stagnuje jejich osobní rozvoj.“

HR oddělení dělají dobře, pokud dbají na osobní rozvoj zaměstnanců. Hlavním důvodem, proč lidé chtějí měnit zaměstnání, je stagnace jejich kariérního postupu (38,6 %). Dalším zajímavým zjištěním průzkumu je, že pro HR oddělení hrají při náboru potenciálních zaměstnanců důležitou roli osobní vztahy. Hays se podařilo zjistit, že se způsob myšlení HR manažerů i jejich strategický výběr posunul dopředu – pro více než 30 % z nich je důležitá osobnost uchazeče. Až poté následují jeho pracovní či profesní zkušenosti (24 %) a jeho potenciál (22 %). V minulosti převládal trend vybírat vhodné kandidáty zejména na základě jejich technických dovedností, doporučení a pracovních či profesních zkušeností. Mezi další zajímavá zjištění patří:

  • Při hledání nové práce jsou nejoblíbenějším zdrojem internetové pracovní portály (44,7 %), které ale mají se svými 2,1 % zdaleka nejnižší úspěšnost, co se týče obdržení pozvánky k pohovoru
  • Podle zaměstnavatelů více než 50 % uchazečů o práci prostřednictvím internetových pracovních portálů nehledá nutně práci, nýbrž jen prozkoumává pracovní trh s cílem dosáhnout zvýšení platu
  • Většina zaměstnanců (40,4 %) očekává, že se jim při změně zaměstnání zvýší plat o více než 10 %
  • Zaměstnanci jsou ochotní být relokováni, pokud získají kompenzační bonus v podobě zajištění dopravy, bydlení atd. minimálně na dobu 3 let (39,2 %)
  • Pro většinu uchazečů (77,5 %) je při rozhodování, zda přijmou pracovní příležitost, důležitá výše základního platu
  • Tuzemská HR oddělení upřednostňují jako zdroj junior zaměstnanců pracovní portály (58 %) či doporučení svých stávajících zaměstnanců (25 %), seniorské a manažerské pozice potom raději obsazují prostřednictvím personálních agentur (39 %)
  • Co se týče ‚ideálního pracovního prostředí’, hledají zaměstnanci především odpovídající finanční ohodnocení (77,1 %), dále přátelský kolektiv (59,2 %) a prostor pro osobní rozvoj
  • Více než 75 % společností, které se zúčastnily výzkumu, uvedlo, že během příštího roku plánují přijímat nové zaměstnance

Hledání nové práce je samo o sobě náročné, a na HR oddělení je činěn nátlak, aby co nejrychleji našla a zaměstnala ty nejlepší kandidáty,“ říká Jon Hill. „Obě strany mohou tento proces zjednodušit a troufám si říci, že i zpříjemnit, pokud mají jasnou představu o tom, co druhá strana hledá.

O Hays

Hays plc („Skupina”) je přední světová společnost v získávání specialistů. Skupina je expertem v náboru kvalifikovaných, profesionálních a odborných lidí po celém světě, je lídrem na trhu ve Velké Británii a asijsko-pacifické oblasti a jedním z lídrů na trhu v kontinentální Evropě a Latinské Americe. Skupina působí v soukromém i veřejném sektoru, zabývá se stálými pozicemi, smluvními rolemi a dočasnými úkoly. K 30. červnu 2012 má Skupina 7 800 zaměstnanců pracujících ve 245 kancelářích v 33 zemích a ve 20 specializacích. Finanční rok končící k 30. červnu 2012 vykazuje tyto výsledky:

-       Skupina vykázala čistou provizi 734 milionů britských liber a provozní zisk (položky podléhající výjimce) 128 milionů liber;

-       Skupina umístila kolem 55 tisíc zájemců do trvalých pracovních míst a kolem 182 tisíc lidí do dočasných pozic;

-       33 % z čistých provizí Skupiny bylo vygenerováno v Asii a Tichomoří, 36 % v kontinentální Evropě a zbytku světa a 31 % ve Velké Británii a Irsku;

-       Segment dočasného umístění představoval 56 % z čistých provizí a segment trvalého umístění představoval 44 % z čistých provizí;

-       Hays působí v těchto zemích: Austrálie, Belgie, Brazílie, Česká republika, Čína, Dánsko, Francie, Hong Kong, Chile, Indie, Irsko, Itálie, Japonsko, Kanada, Kolumbie, Lucembursko, Maďarsko, Malajsie, Mexiko, Německo, Nizozemí, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rusko, Singapur, Spojené Arabské Emiráty, Spojené Státy Americké, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie.

www.hays.cz