Odpověď na tuto zdánlivě jednoduchou otázku vám poskytne mocný nástroj při motivaci a vedení lidí kolem vás. Přestože se odpovědi v různých ohledech mohou lišit, je možné vysledovat tři oblasti, které se opakují nejčastěji: finanční  ohodnocení a benefity, pracovní prostředí  a lidé v němnáplň práce a její přínos.

Obecně platí, že krátkodobě dokáže být zaměstnanec spokojený tehdy, budou-li naplněny alespoň dvě výše zmíněné  oblasti. Z dlouhodobého hlediska je však zapotřebí, aby všechny tři oblasti byly v rovnováze.

Míru důležitosti jednotlivých oblastí nám potvrdil také statistický průzkum* týkající se motivace a odměňování zaměstnanců, kterého se zúčastnilo více než 4000 respondentů z České republiky. Pro jednu třetinu oslovených zůstává nejsilnějším motivačním nástrojem atraktivní finanční ohodnocení, čtvrtina upřednostňuje možnost profesního rozvoje a druhá čtvrtina přátelské pracovní prostředí. Z hlediska zaměstnaneckých benefitů jsou pak nejžádanějšími podpora osobního a profesního růstu a flexibilní pracovní doba.

Z pohledu zaměstnavatele je však stále patrnější posun k motivačním nástrojům, které nejsou nutně založeny na materiálním základě. Pokud zaměstnancům dáte skutečně vědět, že jejich práce je pro společnost důležitá, jsou nedílnou součástí organizace a dokážete ocenit jejich přínos, pak jste na dobré cestě ke zdravě fungujícímu týmu pracovníků.

RADA:

• Každý zaměstnanec reaguje na určité motivační nástroje různým způsobem. Promluvte si se svými zaměstnanci a pokuste se najít ty nejvhodnější.

• I v pozici manažera/ky nezapomínejte na sebe.  Jen velmi těžko se motivují zaměstnanci, pokud vy sami nejste přesvědčeni o přínosu vaší práce.

• V neposlední řadě je dobré mít na paměti, že nejnákladnější nástroje nemusí být nutně nejefektivnější . Pochvala  a uznání  nijak neovlivní váš rozpočet a v důsledku může mít trvalejší a hlubší dopad než materiální odměna.

 

  • Průzkumy HAYS Czech Repulic  naleznete na www.hays.cz

Adriana Klímková, konzultant divize Finance a účetnictví, Hays Česká republika.