Práce a rodina jsou spolu úzce provázány a je nutné vše koordinovat. Matky manažerky jsou obvykle vytíženy ještě více a způsob, jakým si svůj profesní  a rodinný život organizují, souvisí s různými vnějšími vlivy. Právě vnější okolnosti – přístup ze strany partnera, rodiny, zaměstnavatele, instituce a společnost však často úspěšnému slaďování příliš nepřejí.

Pokud navíc chtějí matky manažerky udržet krok s firmou, nemohou si dovolit být doma dlouho. Potřebují se vrátit na svoji pracovní pozici co nejdříve – ještě před třetím rokem svého dítěte, aby naskočily do ujíždějícího vlaku pracovního trhu.

Byť jsou matky manažerky schopné v organizaci, time managementu, určování priorit apod., tvorba strategií slaďování práce a rodiny se u žen odvíjí od spolupráce rodiny, partnera a také od přístupu společnosti, institucí a zaměstnavatele. Rodinná ideologie manažerek má na jejich životní strategii zásadní vliv.

Lze konstatovat, že v rámci harmonizace práce a rodiny u manažerek (matek malých dětí) lze vyprofilovat dvě hlavní  témata, která ženy neustále řeší.  Jedná se o zajištění péče o děti do tří let a o ideální formy práce pro úspěšné slaďování.

Zajištění péče o děti je základní podmínkou pro uskutečnění návratu do práce a pro harmonizaci práce a rodiny. Z různých výzkumů mezi matkami manažerkami vyplývá, že musí kombinovat, často ve stresu, péči o děti. Své strategie tak často musí měnit a přizpůsobovat nově vzniklým situacím. Nedostatečné množství jeslí a  nedostatečná kapacita míst v mateřských školách tvoří velké překážky pro bezproblémové slaďování.

Dalším důležitým aspektem pro úspěšné slaďování je flexibilní možnost práce. V 21. století – době plné moderních technologií, kdy všichni fungujeme téměř virtuálně a jsme neustále „online“ je s podivem, kolik zaměstnavatelů má s nabídkou flexibilních forem práce stále problém. Homeworking, sdílené pracovní úvazky, stlačené pracovní týdny, firemní školky či firemní mobilní hlídací koutky – to je jen zlomek možností, které má zaměstnavatel k dispozici.

Výborným nástrojem v oblasti harmonizace práce a rodiny je pro zaměstnavatele genderový audit. Ten je nyní skutečným trendem v oblasti personalistiky. Genderový audit identifikuje komunikační nebo procesní bariéry a objevuje skutečný potenciál v oblasti rozvoje lidských zdrojů.Pomáhá nalézt různé nástroje úspěšného slaďování.

Ženy chtějí být úspěšné matky i úspěšné manažerky. Potřebují k tomu ale pomoc rodiny, partnera, společnosti, institucí a zaměstnavatele. Když se všichni zapojí (byť jen malou mírou), bude slaďování jistě úspěšné. Rodina bude ráda za spokojenou matku, zaměstnavatel bude rád za loajální zaměstnankyni a sama žena bude spokojena sama se sebou a v harmonii. O vnitřní rovnováhu těla a ducha tu koneckonců jde především. Slaďování totiž začíná uvnitř.

Kateřina Kaňoková