byla první českou učitelkou.

Pokoušela se také psát pod pseudonymem Bohuslava Rajská. Přestože na ni učebnice zapomínají, ve své době se řadila k nejvzdělanějším ženám u nás. Ukázala jim, že i ony mají právo na vzdělání.

Díky vlastní píli brzy skládá zkoušky na pražské normální škole a pod vlivem K.S. Amerlinga  žádá o povolení otevřít vzdělávací ústav pro dívky od 5 do 18 let. Povolení dostane a najme si tři místnosti, kam žačky docházejí.

Brzy se spřátelí s Boženou Němcovou a také se seznámí s mladým básníkem Samuelem Bohdanem Hroboněm. Zamiluje se do něj, přesto se láska odehrává spíše na dálku, protože Hroboň studuje až v daleké Halle.

Antonii přibývají roky a tak se ji rozhodnou sestry provdat. Uchází se o ni stárnoucí vdovec F. L. Čelakovský. Antoniino srdce plane pro Hroboně, i když ví, že ji s ním nečeká žádná budoucnost. On má jen slíbené učitelské místo, čímž by ji nedokázal existenčně zajistit. Sestry naléhají a za Čelakovského se přimlouvá dokonce i Božena Němcová. Ta ji prosí, aby božského pěvce národu zachovala. Čelakovský zůstal totiž sám se čtyřmi dětmi, které naléhavě potřebují matku a hospodyni.

Antonie nakonec svolí. Svatbou z rozumu v podstatě rezignuje na své pedagogické úsilí a vydá se s manželem do Vratislavi, kde on působí na tamní univerzitě. Antonie není v manželství šťastná, tuto vzdělanou a okouzlující ženu trápí mrzutý a despotický manžel. V žádném případě nepodporuje její umělecké zájmy a ona ostatně nemá na nic, kromě péče  o domácnost, prakticky čas. Pouto s jejím bývalým domovem udržuje jen pomocí dopisů. Čile si koresponduje právě i s Boženou Němcovou, ale nikdy si jí nestěžuje.

Po letech se s manželem i dětmi vrací do Prahy. Čelakovský využívá nabídky přednášet na pražské univerzitě. Ve Vratislavi se mu po Čechách stýskalo, v Praze si ale stěžuje na drahotu a lituje, že nezůstal v bývalém působišti.

Přátelé začínají tušit, co se asi u Čelakovských odehrává za drama. Všímají si změny, která nastala u dříve důvtipné a vnímavé dívky. Antonie už ale porodila svému muži další dvě děti a je k němu tudíž navždy připoutaná. Smířená dožívá poslední roky svého smutného osudu. Když jí umře těsně po narození holčička, začnou z ní odcházet poslední zbytky sil. Nakazí se tuberou a posléze skoná. Kupodivu ve stejném věku jako první manželka Čelakovského. Ten svou druhou manželku přežije o pouhé tři měsíce.

Autor: Martina Bittnerová

Zdroj foto: http://www.municipal.cz/osobnosti/celakovska_rajska.htm