Firmy potřebují přilákat a zaujmout ty správné uchazeče a udržet si jak tyto nové, tak i stávající talenty a klíčové zaměstnance.

Společnost Hays provedla na přelomu srpna a září letošního roku průzkum mezi aktivními uchazeči o kvalifikovaná pracovní místa, aby zjistila, jaká je jejich aktuální hlavní motivace ke změně zaměstnání. Průzkumu se zúčastnilo více než 300 lidí, napříč profesemi a obory.

Nejvyšší procento respondentů, 23%, vidí jako hlavní motivaci vyšší finanční nabídku spojenou se získáním nové role. „Vyšší finanční nabídku nejčastěji očekávají uchazeči, kteří nepotřebují místo měnit nutně, popřípadě jsou přímo osloveni s nabídkou nové pracovní pozice,“ říká Sándor Bodnár, ředitel personálně poradenské společnosti Hays. „Tito lidé, kteří nutně měnit nemusí, pak pečlivě nabídky porovnávají, velmi detailně posuzují přístup firmy v průběhu výběrového řízení a obvykle přesně vědí, čeho chtějí změnou zaměstnavatele dosáhnout.“, dodává Sándor Bodnár.

Téměř stejně velké procento uchazečů, 22%, uvádí jako hlavní důvod změny potřebu změnit prostředí. „Tato potřeba velmi často úzce souvisí s dlouhodobou profesní či osobní stagnací,“ uvádí Sándor Bodnár.

15 % respondentů v tento okamžik zaměstnáno není, a proto práci hledají urgentně. Shodný počet lidí, rovněž 15 %, se zajímá o změnu z důvodu nespokojenosti s nadřízeným nebo týmem kolegů. „Důraz na osobnostní kvality uchazečů kladou v současné době firmy výrazně více. Uplynulé měsíce, kdy bylo potřeba řídit zaměstnance na dálku a vést hybridní týmy, prověřily schopnost fungování firem a zaměstnanců v tomto novém režimu, stejně tak i manažerské kvality leaderů. Tam, kde se očekávání nepotkala, dochází k personálním změnám,“ vysvětluje Sándor Bodnár.

Méně častou motivací ke změně pak bývá relokace (9%), možnost získání lepších benefitů (4%) a chybějící flexibilita práce a možnost pracovat z domova (3%). „Společnosti investovaly v prvním pololetí tohoto roku mnoho času i prostředků, aby nastavily nová pravidla pro jejich provoz v nové éře práce. Nízký počet uchazečů, kteří změnu vyhledávají proto, aby získali flexibilitu a možnost práce z domova je důkazem toho, že firmy odvedly velmi dobrou práci a dokázaly svým lidem nabídnout optimální rozvržení pracovního režimu.“, říká Sándor Bodnár z Hays.

Vyjednávání o mzdě je nedílnou součástí výběrového řízení. Za jakých mzdových podmínek jsou tedy nyní uchazeči nakloněni změně zaměstnavatele?

  • 41% respondentů průzkumu uvedlo, že na novém místě bude požadovat alespoň takovou mzdu, jakou aktuálně dostávají, popřípadě dostávali v posledním zaměstnání. Největší poměr uchazečů, kteří takto odpověděli, je aktuálně bez zaměstnání, popřípadě jdou za lepšími benefity či flexibilitou.
  • 25 % uchazečů pak požaduje navýšení alespoň o 10% oproti stávající mzdě, 22 % uchazečů očekává v případě změny zaměstnavatele finanční nárůst alespoň o 20%. Zvýšení mzdových požadavků uchazeči nejčastěji zdůvodňují rizikem v podobě zkušební doby u nového zaměstnavatele, speciálními dovednostmi, kterými disponují, a v poslední době pak také zvýšením životních nákladů v důsledku rostoucích cen zboží a služeb.
  • Pětiprocentní nárůst mzdy pak postačí čtyřem procentům respondentů a 8 % uchazečů je ochotno své požadavky snížit – nejčastěji se tak děje z důvodu relokace jak v rámci České republiky, tak i v případě zahraničních pracovníků mířících do ČR či potřeby změnit pracovní prostředí.

Zdroj: HAYS
foto: unsplash