Equal Pay Day, kterou dlouhodobě podporují partneři zajímající se o téma rovných příležitostí a diverzity a nabízí nejen tipy na řešení a inspiraci, ale také argumenty a své vlastní funkční nástroje. Zeptaly jsme se na 3 otázky paní Dany Fajmonové, HR ředitelky Raiffeisenbank.

Proč Raiffka podporuje Equal Pay Day?

Téma spravedlivého odměňování je pro Raiffku velmi důležité. V této oblasti jsme nikdy neaplikovali odlišný přístup na základě pohlaví či věku, ale přesto vidíme, že rozdíly v celkové odměně mužů a žen u nás existují. Průběžně proto zavádíme kroky s cílem tyto rozdíly minimalizovat a ceníme si inspirace zvenčí, kterou Equal Pay Day nabízí. V neposlední řadě je pro nás organizace Business Professional Women, která event zastřešuje, skvělým a důvěryhodným partnerem, se kterým spolupráce dává smysl.

Kdo z Raiffky vystoupí na letošní konferenci a co přinese za téma?

Stejně jako v roce 2022 na páteční konferenci vystoupí hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská, která přinese téma viditelnosti a vlivu ve veřejném prostoru. Jsme rádi, že pozvání mezi řečníky přijala také naše CFO a členka představenstva Kamila Makhmudova, která promluví mimo jiné o prolomení skleněného stropu. U mentoringových stolů se účastnice potkají s našimi seniorními manažerkami Yvonou Tošnerovou, která přinese téma: Nejsem na to sama, aneb jak namíchat elixír životní spokojenosti a úspěchu a na online mentoringu s Michaelou Hruškovou s tématem: Jak a kde sebrat odvahu přijímat výzvy, kterých se bojíme?

Kdo se zúčastní konference a mentoringu?

Máme radost, že o účast na konferenci i mentoringové dny máme zájemkyně z řad trainee, ale i mimopražské kolegyně z pobočkové sítě, a dokonce zveme i naši klientku, která s Raiffkou pravidelně investuje a těší se na sobotní FINdependence zónu.

Všem účastníkům a účastnicím přeji, aby během celého Equal Pay Day načerpali mnoho inspirace a využili možnosti networkingu a sdílení, které akce nabízí.

Pořiďte si svou vstupenku.

Celá sobota 1. dubna 2023 se ponese v duchu ženské podpory, solidarity a sdílení zkušeností a networkingu s hashtagem #ženysobě. Více než 70 česky a anglicky mluvících žen v rolích mentorek povede hodinové diskuzní stoly na vybraná témata a to celkem pětkrát za den s hodinovými přestávkami. Tuto metodu vyvinula organizace pod názvem Speed mentoring a v současnosti naplňuje programy dalších eventů a organizací.

Je to extrémně účinná metoda, která propojuje osobnosti všech oborů a věku a zkušenosti jsou předávány nejen směrem od mentorek k mentees, ale také mezi samotnými mentees a zpět k mentorkám. Tento win win diskuzní formát posiluje profesní vazby, slouží často jako přirozený assessment nástroj, nebo jako icebreaker pro navázání prvního kontaktu. Na tento den vysílají ženy z mnoha firem a pochvalují si tu možnost zažít mezifiremní mentoring.

Poslechněte si více zajímavých informacích v podcastu EPDtalks, kde je Dana Fajmonová v rozhovoru a neváhejte přijít na akci, která mění týdny, měsíce i roky.

Helena Dreiseitlová / projektová manažerka Equal Pay Day