Ve své nabídce má více jak 500 výrobků zaměřených na péči o obličej, tělo, líčení, řady pro muže, výrobky pro každodenní hygienu, parfémy či toaletní vody.  Součástí některých obchodů je také kosmetický salon.

Soutěžte s námi o balíček Rostlinné kosmetiky Yves Rocher obsahující čtyři výrobky:

Denní hydratační krém z řady Hydra Specific, který zanechává pleť dokonale hydratovanou, a to za jakýchkoli vnějších podmínek (teplo, zima, klimatizace, vítr);

Péče proti vráskám na citlivé oči z řady Active Sensitive, která dokáže zredukovat a zakrýt známky únavy;

Hydratační tělové mléko zpomalující růst chloupků a

Řasenku dodávající řasám objem z řady Luminelle.

Soutěžní otázka:

Je pravda, že: Yves Rocher do své nabídky poprvé zařadil letní kolekci líčení

Soutěž probíhá v období od 27. 6. 2011 do 3. 7. 2011. Cenu soutěže získává 10., 20., 30. soutěžící.

Své odpovědi zasílejte na  soutez@netwebs.cz

Více informací o výrobcích a společnosti naleznete na www.yves-rocher.cz.

Pravidla soutěže:
1. Pořadatelem soutěže (dále jen „soutěž“) je společnost Netwebs s.r.o., se sídlem Praha  8 – U Třešňovky 9, PSČ: 182 00, IČ: 24662879 , C 164329 vedená u  Městského soudu v Praze (dále jen „pořadatel“).
2. Soutěž probíhá v období od 27. 6. 2011 do 3. 7. 2011.
3. Podmínkou účasti v soutěži je registrace účtu soutěžícího na serveru pořadatele a správné zodpovězení soutěžní otázky zveřejněné na internetových stránkách www.managerka.cz. Otázka bude uveřejněna v pondělí 27. 6. 2011 v 8,00 hod. Uzávěrka soutěže proběhne v neděli 3. 7. 2011 soutěžního týdne ve 23,00 hod.
4. Cenu soutěže získává 10., 20., 30. soutěžící, která správně zodpoví soutěžní otázku. Cena v soutěži jsou 3 kosmetické balíčky společnosti Yves Rocher (hydratační tělové mléko, denní hydratační krém, péče proti vráskám, řasenka). Výsledky soutěže budou uveřejněny na internetových stránkách www.managerka.cz. Výherci soutěže budou o výhře vyrozuměni e-mailem uvedeným u odpovědi.
5. Pořadatel si vyhrazuje právo, vyřadit ze soutěže odpovědi, které nebudou odpovídat předmětu a rozsahu soutěžních otázek.
6. Výhry budou výhercům odeslány do 3 týdnů ode dne vyhlášení výsledků soutěže, v případě, že v tomto termínu dodá výherce dodací adresu.
7. Účast v soutěži a výhry není možné vymáhat právní cestou a výhry v soutěži není možné ani alternativně plnit v hotovosti. Soutěžící se soutěže účastní s vědomím, že nemohou požadovat výhry v celkovém rozsahu a ani v jednotlivých případech v hodnotě vyšší nebo ve větším množství, než jaké určí pořadatel, ani nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní plnění. Pořadatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a soutěžící nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.
8. Pořadatel neručí za nedoručení či prodlení s doručením soutěžních e-mailů.
9. Pořadatel neodpovídá za ztrátu nebo vadné doručení výherních zásilek výhercům.
10. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.
11. Z účasti v této soutěži jsou vyloučeny osoby mladší 18 let.
12. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a souhlas se zpracováním osobních údajů. Pořadatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech pořadatele po dobu 5 let od skončení této soutěže.
13. Pořadatel tímto informuje každou osobu, která poskytla v soutěži své osobní údaje ke zpracování, o jejích právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že každá taková osoba má právo přístupu k těmto údajům a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z ust. § 11 a § 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv písemnou formou na adresu sídla organizátora odvolán.
14. Soutěžící odpovědí na soutěžní otázku a zasláním e-mailu uděluje souhlas pořadateli k zasílání informací o marketingových akcích zahrnující zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků, a to po dobu 10 ti let od udělení souhlasu. Tento souhlas může být soutěžícím odvolán písemnou formou zaslanou emailem na adresu pořadatele.
15. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem pořadatele, nebo osoba jim blízká, výhra nebude předána.