V letošním roce bylo z databáze odborného garanta vybráno 11.885 potencionálních kandidátek. 238 firem z tohoto počtu splňuje soutěžní kritéria kategorie malá společnost, v kategorii středně velká společnost je 104 firem a v kategorii velká společnost 55 firem. Celkem se tedy jednalo o 397 semifinalistek s ročním obratem od 10 milionů do 1,8 miliardy korun.

Užší nominace vznikla na základě analýzy CRIF – Czech Credit Bureau, a.s., která zohledňuje dostupnost účetních závěrek za roky 2009-2011, roční obrat firem a hodnocení iRating ve stupních 1-11. O prvenství se v letošním ročníku ucházely podnikatelky, jejichž společnosti měly roční obrat od 10 až do 300 milionů korun.

Z průzkumu auditora soutěže vyplývá, že průměrný věk letošních finalistek je 48,2 let. „Velkým překvapením pro nás bylo, že 40 % žen podniká v ryze mužském oboru převážně technického zaměření, a to od stavebních oborů až po prodej komponentů pro kamionovou dopravu, či turbíny pro větrné elektrárny,“ konstatoval partner poradenské společnosti NSG Morison Petr Šíma.

V první kategorii „Česká podnikatelka, která podnik vlastní a řídí“ porota  udělila ceny v podkategoriích Malá společnost (roční obrat 10 – 30 milionů Kč), – vítězka Eva Hronová, REVATECH s.r.o. Střední společnost (roční obrat 30-80 miliónů Kč) – vítězka Alice Štanda, Sunny Canadian International School – Základní škola a Gymnázium, s.r.o. a Velká společnost (roční obrat 80 miliónů Kč a více) – vítězka Irena Ryšavá, RI-STAV s.r.o.

Druhá kategorie „Cena GE Money Bank – Výjimečná podnikatelka“ hodnotila vliv na obohacení trhu nebo společnosti, zohlednění sociálních a jiných aspektů její činnosti – vítězka Renata Klimentová, KM – KOV s.r.o.

Třetí kategorie „Cena za výjimečný růst firmy – pod patronací CEMI“ hodnotila řízený výjimečný růst činnosti firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které se firma nachází – vítězka –  Irena Jelínková, FORCORP GROUP spol s r.o.

Čtvrtá kategorie „Cena za inovativní řešení – pod patronací Allianz“ hodnotila inovativní přístup firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které je firma zařazena – vítězka – Ivana Pospíšilová, PROBET s.r.o.

Soutěž byla založena v roce 2008. Jejím cílem je podpora českých žen, podnikatelek. Umožňuje ocenit ženy jako osobnosti a poukázat na významné projekty nebo inovace v různých oborech, které české firmy pod jejich vedením přinášejí na český nebo evropský trh. Projekt nehovoří pouze o byznysu a úspěchu, ale i hodnotách a společenské odpovědnosti českých žen a podnikatelského prostředí obecně.