Jak vyplývá z průzkumu Arval Mobility Observatory, který se trendy ve firemních vozových parcích zabýval, nejméně obměňovanými automobily jsou užitková vozidla.

Na otázky výzkumníků z oblasti dopravy a mobility v letošním roce odpovídali manažeři firem zodpovědní za vozové parky ve 12 zemích Evropy včetně Česka. Celkem proběhlo 3 930 rozhovorů.

Podle průzkumu se délka ponechání vozů ve firemním užívání v evropských zemích oproti předchozím letům loni zkrátila na 5,7 roku. Letos se ale opět prodloužila na 6 let. V České republice si firmy auta nechávají nepatrně déle, konkrétně 6,1 roku.

Podle konzultanta Arval CZ Tomáše Kadeřábka je i u tohoto trendu patrný rozdíl mezi velkými a malými firmami. „K nejrychlejší obměně dochází ve velkých firmách s pěti sty a více zaměstnanci. V Česku se u nich vozy obměňují po 5,4 roku a v Evropě dokonce po 5,1 roku. V loňském roce to v obou případech bylo dokonce necelých pět let,“ upozorňuje Kadeřábek. Naopak nejdelší doba ponechání, tedy 6,9 roku, byla zaznamenána u firem mezi 10 a 49 zaměstnanci v Česku a u firem do 9 zaměstnanců v Evropě.

Užitková vozidla zůstávají ve flotilách si firmy chávají déle

Kromě velikosti společnosti hraje roli také typ firemního vozidla. Na rozdíl od osobních automobilů si totiž užitková vozidla nechávají firmy výrazně déle.

Výměnu automobilů odkládají právě menší firmy často za účelem šetření nákladů. Ideální doba pro výměnu vozu ale nastává ještě před tím, než začnou jeho servisní náklady výrazněji růst a zůstatková hodnota více klesat. Právě včasnou obměnou vozového parku je totiž zajištěna udržitelná míra servisních nákladů a nízké provozní výdaje, které u novějších modelů snižuje například nižší spotřeba pohonných hmot.