Mobbing je psychický teror na pracovišti, šikanování mezi kolegy, systematicky prováděné zlomyslnosti, kterými nadřízení útočí na své podřízené nebo naopak.

Mobbingu (z angl. to mob = vulgárně vynadat, dobírat) je  věnováno stále více pozornosti, protože se bezprostředně dotýká každého.

Podle serveru penize.cz mělo již v roce 2008 v Česku s mobbingem osobní zkušenost neuvěřitelných 16 procent zaměstnanců!

Způsob šikanování závisí na hierarchii a má různé podoby. Existuje až 45 různých podob psychického násilí provozovaného na pracovišti. Následující znaky jsou nejtypičtějšími projevy mobbingu.

Jaké jsou projevy mobbingu?

 • Mluvení tzv. za zády a šíření pomluv
 • Nucení k degradujícím či nesmyslným pracím
 • Zesměšňování
 • Záměrné ignorování
 • Izolování od ostatních kolegů
 • Přebírání zodpovědnosti a svěřených prací
 • Sexuální obtěžování
 • Neustálá kritika
 • Písemné či slovní vyhrožování…

Jak se mobbingu na pracovišti vyhnout?

 • Vytvořit si mezi zaměstnanci vztahy založené na důvěře.
 • Pořádat pro všechny zaměstnance přednášky na téma fyzického násilí.
 • V případě, že se objeví konflikt na pracovišti, je nutné jej okamžitě začít řešit a to i na vyšších místech.

Jak se zachovat k zaměstnanci, který je obětí mobbingu?

 • Přeložení na jinou pracovní pozici
 • Nabídka mimořádné dovolené
 • Nabídka pomoci odborníka – psychologa, poradce

Prevence je velmi důležitá

U mobbingu platí jako ostatně u všeho, že prevence je lepší než „léčba“.  Je tedy nezbytné o mobbingu mluvit, pořádat školení na toto téma a také na problematiku řešení konfliktů. Doporučuje se zahrnout do podnikových předpisů antimobbingová opatření.

Veronika Effenbergerová
Zdroj: Brigitte Huberová – Psychický teror na pracovišti