Od svého vzniku se již 15 let profiluje jako soukromé zdravotnické zařízení.

Komplexní nabídka služeb Kliniky GHC zahrnuje vedle klasických medicínských oborů rovněž nové a velmi rychle rostoucí segmenty jako je plastická chirurgie a estetická medicína.

Kmenové buňky už nejsou jen hudbou budoucnosti

Klinika GHC je od svého vzniku neustále průkopníkem těch nejnovějších metod a technologií.  Jednou z takových novinek je v současnosti metoda využívající v plastické chirurgii a estetické medicíně kmenových buněk.

Je jedinečná v tom, že lékař poprvé může zdokonalit vaše tělo bez umělých implantátů – stačí vlastní tuková tkáň a z ní speciální technologií získané koncentrované kmenové buňky, které lékař přesadí do jiné části Vašeho těla. Tato metoda je ideální volbou pro všechny, kdo chtějí zformovat postavu, zdokonalit své tělo či svou tvář přirozenou cestou. Metoda je vhodná rovněž pro rekonstrukci prsů po ablaci u pacientek, které prodělaly karcinom prsu. Klinika GHC je prvním pracovištěm v ČR, které tuto možnost klientům nabízí.

Odstranění nežádoucí tukové tkáně z určitých částí těla (nejčastěji z břicha, stehen a hýždí) a její přenos do partií, kde je zvětšení či větší plnost žádaná (nejčastěji poprsí), poskytuje řadu výhod. Jedná se především o tkáň tělu vlastní, takže odpadá riziko některých komplikací, imunitních reakcí a odmítnutí organismem. Naopak u zvětšovaných partií se dosáhne přirozenosti jak vzhledově, tak v konzistenci vyplněných partií. Celkově metoda směřuje k přirozeným, vyváženým proporcím.

Na některé podrobnosti jsme se zeptali MUDr. Miroslava Krejči PhD., primáře oddělení plastické chirurgie Kliniky GHC.

Jak dlouho už tato metoda ve světě existuje?

Na separaci kmenových buněk, určení přesných vlastností a jejich léčebném využití pracují vědecké týmy po celém světě téměř 10 let. V minulosti se je dařilo separovat hlavně z kostní dřeně. Nevýhodou byla ztráta kostní dřeně a malé množství získaných kmenových buněk.

Revolucí v oblasti kmenových buněk je jejich separace z tukové tkáně. Zde se dá získat mnohonásobně větší množství regenerativních a kmenových buněk, a to se ztrátou pouze tuku, který nepatří mezi pro tělo „důležité“ tkáně.

Metoda se již zcela běžně používá po celé USA a rychle se rozšířila i po celé Evropě. Nejdokonalejší technologii k získání buněk přímo na operačním sále dodává právě americká firma Cytori.  Klinika GHC v Praze je první pracoviště v ČR, které tento přístroj zakoupilo a používá.

Je metoda vhodná pro každého nebo hraje roli např. věk?

Kalendářní věk pacienta nehraje klíčovou roli v posuzování vhodnosti k transplantaci. Metoda ale není vhodná pro extrémně štíhlé ženy, podmínkou je nezbytná vrstva podkožního tuku.

Jaký je rozdíl mezi transplantací tukové tkáně bez kmenových buněk a s kmenovými buňkami?

Kmenové a regenerativní buňky se aplikují buď samotné, anebo ve směsi, kdy vlastně obohacují  transplantovanou tukovou tkáň. Tuková tkáň obohacená právě o regenerativní a kmenové buňky má obrovskou schopnost přežít v nové oblasti (třeba na prsou).  Samozřejmě že se dá tuková tkáň transplantovat i bez kmenových buněk, přežití  tkáně je zde však značně limitováno – na 50 – 70% přenesené tkáně. Objem uchycené tkáně je pak  menší a tkáň, která nezískala prokrvení v nové oblasti, je potencionálním zdrojem komplikací. Z tohoto důvodu se  technika transplantování tuku v minulosti příliš nepoužívala, i když byla řadu let známa. S příchodem kmenových buněk tedy nastává zlom v úspěšnosti transplantace.

Transplantace tukové tkáně  obohacené o kmenové buňky mikrograftingovou technikou má podle celosvětových statistik úspěšnost více jak 90% při současně nižším procentu komplikací – a to je značný rozdíl.

Zdroj: Klinika GHC