Níže najdete obecná doporučení, která mohou pomoci proti šíření pandemie.

Home office

Kde je to jen trochu možné, je nutné rozšíření práce z domova. U profesí, kde to není možné, by mělo dojít k úpravě pracoviště tak, aby se snížil počet pracovníků na jednom pracovišti na minimum.

Pracovní cesty

Všichni zaměstnanci vracející se ze služebních cest či dovolených musí do 14denní karantény. Zákaz služebních cest jak v ČR, tak mimo, vyjma cest nutných k zajištění chdou firmy. Tyto cesty musí být schváleny ředitelem a zaměstnanec musí být vybaven patřičnými dokumenty.

Vstupní kontrola zaměstnanců a návštěv

Při vstupu do podniků by měla probíhat vstupní kontrola zaměstnanců a to v podobě měření teploty. Pracovníkům se zvýšenou teplotou by měl být zakázán vstup na pracoviště.

Stejně opatření by mělo platit také pro návštěvy, které vchází do budovy. Návštěvy, tzv. externí vstupy by ale měly bydy omezeny na minimum, ideálně jen na základní zásobování. Obchodní schůzky je možné realizovat přes videohovory.

Omezení pracovní skupin

V provozu by měly být všechny výtahy, včetně těch, které nejsou primárně určeny pro přepravu osob. A to z důvodu, aby v nich necestovalo více lidí.

Pracovní skupiny by měly být omezeny na maximálně 20 osob v dobře odvětrávaném prostoru. Mítinků by se nemělo účastnit více než 15 osob.

V prostoru šaten by najednou nemělo být více než 20 lidí.

Stravování

Společné prostory je nutné pravidelně čistit ozonem či desinfekcí.

Pracovníci, kteří vydávají jídlo by měli být vybaveni respirátory. Omezit počet osob v kantýně v jednu chvíli. Zákaz samoobsluhy u polévek, baru a nebaleného pečiva.

Cesta do/z práce

Je na místě umožnit pracovníkům využívat služební vozidla na cestu domů. Doporučit zaměstnancům, aby k cestě do práce nevyužívali hromadnou dopravu, ale chodili pěšky, či jeli na kole či vozidlem.

Ochrana zaměstnanců

Mimo jiné by na pracovišti měly být dostupné desinfekční prostředky. Všichni pracovníci musí mít roušku či respirátor, ochražné brýle či plexi štít a rukavice. Nařízen by měl být i zákaz podávání rukou.

-MM-
foto: cottonbro_pexels