Dnem, kdy ženy dorovnají rozdíl v platech, tak letos je středa 10. března. Oproti loňsku je to o 3 dny méně. Přesto se Česká republika tímto výsledkem dlouhodobě řadí k nejhorším státům EU.

Důvodem, proč je rozdíl mezi platovým ohodnocením žen a mužů tak markantní je dlouhodobě podceňování neplacené práce žen, jako je péče o domácnost a děti. „Jde o velké množství času, které ženy nemohou věnovat svému profesnímu rozvoji nebo konkrétní práci. Právě tady vzniká velký rozdíl. Vždyť v Česku vydělávají v průměru o 18,9 % méně než muži. A to je opravdu vysoké číslo, které ovlivňuje budoucnost žen v Česku. Od výše platu se totiž odvíjí budoucí výše penze, kterou budou pobírat. Pro ženu, která bude v penzi sama to mnohdy může znamenat bezprostřední ohrožení chudobou. A bohužel opatření související s COVID-19 tento problém ještě prohlubují,“ říká ředitelka pořádající organizace Business & Professional Women CR Lenka Šťastná.

Na problematiku nerovného odměňování žen a mužů upozorňuje každoročně pracovně zážitková akce Equal Pay Day, jejíž 12. ročník s podtitulem Počítejte s námi se letos koná ve dnech 26. 3. až 1. 4. 2021. Jejím cílem je ukázat témata hýbající společností v netradičním světle, odborně, ale přesto srozumitelně, skrze příběhy lidí, kteří se je nebojí sdílet, s příklady dobré české i mezinárodní praxe, které fungují. Kvůli nepříznivé epidemiologické situaci v Česku se Equal Pay Day uskuteční online.

Dopady nerovného odměňování v praxi

Současná situace spojená s pandemií zcela odkryla praktické dopady nerovného odměňování žen. Jedním z oborů, kde je právě rozdíl největší je zdravotnictví. To se dlouhodobě potýká s nedostatkem personálu, který tradičně tvoří z velké části ženy. Pandemie a s ní spojená vládní opatření na něj ještě více upozornila. Vypadla řada lékařek, sester a dalšího pomocného personálu, které musely zůstat doma s dětmi. „Společnost zůstala závislá na profesích a sektorech, které jsou trvale podhodnoceny či obsazeny z většiny ženami. Faktem je, že ve zdravotní a sociální péči dosahují rozdíly v odměňování žen a mužů až 24 %. Takže pokud rodina v nastalé situaci volí menší ekonomické riziko, tak doma s dětmi zůstávají matky. Ty pak citelně chybí v zařízeních péče, sociálních službách a zdravotnictví,“ říká Lenka Simerská, hlavní gestorka projektu 22 % K ROVNOSTI.

Equal Pay Day kromě desítek hostů na konferenci nabízí také na 60 mentorek – žen, které jsou špičkami ve svých profesích a v rámci mentoringového dne poskytují dalším ženám svůj čas a znalosti, sdílí s nimi své příběhy, úspěchy i neúspěchy. Cílem konference i mentoringového dne je inspirovat, motivovat a posouvat ženy prostřednictvím otevřeného sdílení příběhů a zkušeností blíž k jejich snům. Podpořit je v tom, aby se nebály chtít víc, a to především v kariéře, kde ženám nechybí znalosti, ale často mají strach využít příležitosti, které se jim nabízí.

Více informací o konferenci Equal Pay Day 2021 najdete ZDE