Nosíte v hlavě hromadu deadlinů? V dnešním článku se podíváme na pět tipů, které vám pomohou úspěšně řídit projekty.

1. Připravte si tým

Zamyslete se nad týmem, se kterým budete na projektu pracovat. Proberte si jeho jednotlivé členy, případně je pozorujte při práci. Pečlivě si zaznamenejte, kdo v čem vyniká a co jsou naopak jeho slabší stránky. Všechny talenty, které při tomto pozorování u členů týmu objevíte, můžete při projektu využít. Ať už při přidělování zodpovědností nebo v krizových situacích. Vedení týmu není jen o dosahování výsledků. Vaším úkolem bude také kultivovat atmosféru mezi kolegy a povzbuzovat je k úspěchu.

2.  Zaměřte se na time management

Pokud chcete úspěšně vést projekt, time management bude vaší alfou a omegou. Vytvářejte si projektové plány, check-listy, vyznačujte si důležité milníky v projektu. Po překonání každého milníku si sepište jeho reálné hodnocení. Ideálně vyzkoušejte některou z aplikací na řízení projektů, která vám s time managementem pomůže. Aplikaci navíc může využívat celý tým. Můžete si pak být jistí, že jsou všichni v obraze.

3. Delegujte a kontrolujte

Úkolem projektového manažera je zejména delegování úkolů svým kolegům a jejich následná kontrola. Rozdělte si jednotlivé kroky v projektu na konkrétní úkoly. Tyto úkoly pak přidělte jednotlivým členům týmu s termínem jejich dokončení. Pokud vedete náročnější projekt nebo pracujete na dálku, vyzkoušejte některý z CRM systémů. Díky nim budete mít lepší přehled o stavu úkolů, zodpovědnosti za ně a jejich návaznosti. Navíc to uvidí i kolegové, kteří budou vědět, na koho se mají obrátit.

4. Komunikujte otevřeně

Když budete členům týmu přidělovat práci, vysvětlete jim, jakou má vazbu na projekt jako celek. Dokážete tak kolegy více vtáhnout do hry a porozumí kontextu své práce. Takový způsob komunikace funguje i jako motivační prvek. S týmem sdílejte i změny, které na první pohled nevidí, ale dotknou se projektu jako celku. Může se jednat například o snížení rozpočtu, změnu deadlinu nebo odchýlení od projektového plánu. Vysvětlete členům týmu, co se přesně změnilo, proč se to změnilo a jak se to dotkne jejich práce. Pomůže vám to posílit morálku a povzbudí to důvěru týmu ve vás jako v manažera.

5. Nezapomeňte na vyhodnocení

Po ukončení projektu je potřeba podstoupit jeho poslední fázi, kterou je vyhodnocení. Tuto fázi nepodceňujte. V přípravě na vyhodnocení shromážděte všechny dokumenty a data, případně si připravte statistiky a grafy. Pokud jste na řízení projektu používali aplikaci nebo CRM systém, přípravu podkladů na vyhodnocení budete mít o něco jednodušší. Správné vyhodnocení pomůže vám i celému týmu ohlédnout se za projektem a vyhodnotit, kde byl prostor na zlepšení a jaké postupy se vám osvědčily. Všechny tyto poznatky můžete přenést do řízení dalších projektů.