Další z několika hlavních psychoterapeutických škol je behaviorální terapie. Dále se dozvíte, v čem vám může pomoci a jak byste ji mohli využít konkrétně. Dnes bývá celkem hojně využívaná a je známá z mnoha publikací. Je zaměřená dost prakticky a v každodenním životě můžete uplatnit její přístupy a techniky bez omezení. Každý, komu se podaří díky této psychoterapii překonat vlastní problém, zažívá pocit vnitřní síly a překonání sebe sama.

Co dělat, když…vás někdo předběhne ve frontě nebo vás přítel požádá o něco, co nechcete udělat?

Většina lidí nerada řeší tyto situace, ale někteří jedinci se natolik bojí prosadit , že nic neříkají a místo toho mají vztek a trpí pocity neschopnosti. Při nácviku asertivity si klient s terapeutem přehrávají účinnější reakce, které by se daly v takových situacích použít, a postupně je zkoušejí v reálných situacích. Terapeut se snaží naučit klienta vyjadřovat svoje potřeby způsobem, který je přímočarý, energický, ale není ostatními vnímán jako nepřátelský nebo ohrožující.

Jinak než psychoanalytici

Zatímco psychoanalytici se snaží pochopit, jak minulé konflikty jedince ovlivňují jeho chování, behaviorální terapeuté se zaměřují na samotné chování.
Poukazují na to, že ačkoliv dosažení vhledu (pochopení situace) je jistě hodnotný cíl, nezaručuje změnu chování. Často rozumíme tomu, proč se v nějaké situaci chováme určitým způsobem, ale svoje chování nejsme schopni změnit. Jestliže máte trému, když mluvíte před publikem, můžete zjistit kořeny tohoto strachu v minulých událostech (váš otec kritizující vaše názory, matka opravující vaši gramatiku, strach soutěžit se starším bratrem rozeným řečníkem). Porozumění důvodům vašeho strachu vás ještě neudělá dobrým řečníkem.

Jak se naučit nemít trému

Na rozdíl od psychoanalýzy, která usiluje o změnu určitých stránek osobnosti, behaviorální terapie se snaží pouze o změnu problematického chování v určité situaci.
Při úvodním sezení terapeut vyslechne klientův popis problému. Co přesně chce klient změnit? První krok spočívá v jasném vymezení problému a jeho rozložení do terapeutických cílů. Terapeut a klient přesně vymezí určité chování, které je třeba změnit a vypracuje terapeutický program, který zahrnuje použití vybraných technik. Tyto techniky jsou zaměřeny na změnu chování například – strach (hovořit před publikem, z létání), fobie (z uzavřených prostor, z pavouků), nácviku vhodných (asertivních) reakcí a řízení sebe sama sebe (sebe řízení při kontrole přijmu potravy).

Shrnutí

Aniž bychom si to uvědomovali, využití behaviorálních technik nám může pomoci celkem snadno a řešení se zdá mnohdy prosté. Jen  musíme vědět, jak a kde takové řešení hledat. Nejdůležitější zůstává, že psychoterapeut klientovi pomáhá s nácvikem technik, jak překonat vlastní vnitřní problém. A klient je pak sám schopen se s jinak ohrožujícími situacemi vypořádat dále sám. Výsledkem je nalezení rovnováhy a sebevědomí v situacích, které jsme předtím považovali jako ohrožující. Zdá se to být velmi pragmatická cesta od našich pocitů méněcennosti a úzkostí.

Autor: Mgr. Lucie Nápravová Trustframe.cz