Pokud tomu tak je, výborně, máte z poloviny vyhráno. Ale…jste si jistá? Je totiž třeba očekávat, že na trhu již existují společnosti nebo jednotlivci, kteří měli podobný nápad jako vy.


Ještě než se pustíte do investic a do realizace. Je zapotřebí:

  • Analyzovat trh
  • Zjistit potenciál produktu či služeb
  • Definovat cílovou skupinu
  • Vyčíslit všechny investice – finanční, lidské, časové
  • Odlišit podnikání od konkurence (identifikovat point of diference)

Vyjasnění těchto bodů by mělo být před zahájením podnikání jasno. Důkladně si připravte tzv. SWOT analýzu a pojmenujte slabé a silné stránky podnikání.

Při analýze trhu, nezapomínejte ani na podmínky, které si klade legislativa. Pečlivě zvažte i to, která právní forma podnikání bude nejvhodnější. Orientovat se můžete podle různých bechmarkingových studií relevantních oboru apod. Analýza trhu by vám měla prozradit, kdo na něm již působí, jaký je potenciál jeho vývoje a jaká je situace a záměry konkurence.

Jak praví přísloví: „Přátele si drž u těla, nepřátele ještě blíž.“ Proto se co nejlépe seznamte s konkurencí. Zjistěte si, jak pracuje se zákazníky, jak s nimi komunikuje, co chystá nového, kde jsou její silná a slabá místa.

Kromě konkurence si zjistěte i jak jsou na tom dodavatelé, které budete potřebovat. Musíte tedy jistit, jaká je v tomto ohledu situace na trhu. Zjistěte jejich ceny, podmínky, spolehlivost apod.

V neposlední řadě nezapomínejte na zákazníky. Bez těch by podnikat nešlo. Měli byste vědět jaké skupiny osob nebo institucí jsou pro vás zajímavé. Podle toho byste si měli ujasnit, jak je oslovit, přilákat a udržet a ze všeho nejvíce je přimět, aby se k vašemu produktu nebo službě vraceli.

Martina Mlsná