kde chcete a nebudete živi jen chlebem a solí? Pak si vypracujte podnikatelský plán a podívejte se do budoucnosti. Business plán je totiž jakási mapa vašeho podnikání a ukáže vám, kde nacházíte nyní a kam se chcete a můžete dostat. Pomůže vám to tedy rozhodnout se, zda se do podnikání pustit.

Již na začátku je potřeba si přiznat, že plán píšete pro sebe, a proto v něm buďte upřímní. Jistě business plán později možná budete potřebovat i pro investora, nicméně vy si musíte být sami sebou stoprocentně jistí.

Pokud máte produktů více, je dobré vypracovat pro každý jednotlivý produkt vlastní plán, každý z nich totiž může mít jinou cílovou skupinu a tak se jejich osudy mohou značně lišit. Na co při psaní nezapomenout? Nejprve si ujasněte základní body a ty následně rozveďte v podrobnějším plánu.

Co by měl obsahovat podrobný podnikatelský plán?

Stručné shrnutí

Stručným shrnutím se myslí představení podnikatelské myšlenky, cílů, včetně těch finančních, jedinečnosti produktů, cílové skupiny a konkurenční výhody.

Popis projektu

V tomto bodě obsáhleji popište produkt, jeho myšlenku a přínos. Napište, pro koho je určen, jaké potřeby produkt uspokojuje. Uveďte informace o ochraně duševního vlastnictví, tedy obchodní značky, patenty, copyright apod. Také definujte cíle projektu.

Analýza

Zde rozveďte trh, tedy konkurenci, jejich sílu. Také zde uveďte dodavatele a odběratele. Popište i celý výrobní proces, vypočítejte všechny náklady na výrobu, výzkum a vývoj.

SWOT analýza

Touto analýzou se myslí shrnutí a vyhodnocení projektu. Sem také uveďte silné a slabé stránky, příležitosti a také případné hrozby pro firmu. Díky tomu je možné komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo nové možnosti růstu.

Návrhová část

Sem patří definice cílů projektu v čase a strategie produktu, ceny, distribuce a propagace.

Finance a rozpočet

Rozpočet je jednou ze základních částí, kterou nejvíce bude zajímat banku či potenciálního investora. Tato část by proto měla být co nejpodrobnější, musíte tak vypracovat nejen 12 měsíční cash flow, ale také odhad zisku v následující dvou až třech letech.

Analýza rizik

Podrobně vypracujte vnitřní rizika projektu, která jste již uvedli ve SWOT analýze a také rozpracujte i vnější rizika. Těmi se myslí konkurence, právo a obdobné překážky. Zamyslete se, jak budou z vaší strany minimalizována rizika identifikovaná rizika?

Přesto, že podnikatelský plán musí být podrobný, vždy by měl zůstat stručný a přehledný. Je také samozřejmé, že po celou dobu podnikání, nezůstanete jen u jednoho plánu. Traduje se, že „Žádný business plán nepřežije setkání s prvním zákazníkem.“ Proto je dobré v momentě, kdy dojde k jakékoli firemní změně vypracovat plán nový.

Sandra Špačková