Jedna sklenka vína po příchodu z náročného a stresujícího zaměstnání, potom druhá k večeři a nakonec je to celá láhev – takto začíná alkoholismus úspěšných žen.

Podhoubím pro budoucí problém s alkoholem bývá neustálý stres v práci v kombinaci s partnerskými či rodinnými problémy. Navenek dokonale se ovládající ženy, manažerky na vysokém postu, matky a manželky často před okolím roky tají svoji závislost na alkoholu, která začala naprosto nevinně jednou skleničkou po namáhavém dni.

Dvojka vína k pocitu uvolnění totiž brzy přestane stačit, a pokud má dotyčná slabou vůli, brzy se ocitne ve víru své závislosti. Bažení po alkoholu ji nutí pít každý den a dávku alkoholu stále zvyšovat. Časem se nutně musí projevit následky každodenního opíjení se.

Ranní kocovina bývá častější a silnější, dříve neomylná zaměstnankyně začne dělat ve své práci chyby, těžko se soustředí, je pomalá. Chyby a omyly vedou k dalšímu tlaku ze strany nadřízených, většímu stresu a tím i ke stále větší touze po alkoholu jakožto léku na veškeré starosti.

Zlomovým bodem je pak okamžik, kdy se alkoholička není vůbec schopná ráno do práce vypravit. Zaspí jednou, podruhé, potřetí… až je nakonec z firmy vypoklonkována. Dříve úspěšná a uznávaná žena je náhle bez práce, bez postavení, bez finančního příjmu. Upadá do depresí, které zahání dalšími a dalšími dávkami alkoholu.

Již nepije pouze po večerech, alkohol se stává jejím denním programem. Místo, aby hledala nové zaměstnání a ve volném čase se starala alespoň o domácnost, utápí se v sebelítosti (a alkoholu). Rozpadá se jí partnerství, vztah s dětmi, vazby s přáteli a příbuznými… A v posledním stádiu přichází tato kdysi krásná, inteligentní, schopná a vzdělaná žena i o střechu nad hlavou.

Připadá vám tento popis nereálný? Ženy, které kvůli alkoholu přišly o vše, ale skutečné jsou. A je jich čím dál víc…

Autor: Anna Ticháčková