Výherci se stali: Lucia A., Kristýna P. a Václav H. Výhercům gratulujeme!

Všem soutěžícím děkujeme za účast.

Jak využít pozitiva asertivní komunikace k dosažení svých cílů.

Praktická a čtivá knížka pomůže všem manažerům, vedoucím týmů a podnikatelům asertivně komunikovat s jednotlivci a týmy. Dozvíte se, jak asertivně vyjadřovat nesouhlas a řešit konflikty, jak pomocí asertivity čelit neoprávněné kritice, jak rozpoznat různé osobnostní typy pro efektivní jednání, ale také jak správně delegovat. Seznámíte se s asertivními technikami, zjistíte, jak poznat manipulátora a jak s ním jednat a naučíte se reagovat na otevřenou a skrytou agresi i jak zacházet s emocemi vlastními či ostatních lidí. Druhé vydání úspěšné příručky se dále věnuje problematice kreativního myšlení v práci manažera, podmínkám úspěšné komunikace, vybalancování pracovního a osobního života manažera i nutnosti stanovení priorit a žebříčku hodnot.

Vyhrajte s portálem Managerka.cz jednu ze tří knih! Jak se můžete stát výhercem?

Registrujte se na webu k odběru newsletteru a správně odpovězte na soutěžní otázku:

Jak zní název 14. kapitoly v knize Asertivita pro manažery?

Své odpovědi zasílejte na soutez@netwebs.cz spolu se jménem vyplněným u registrace.

Soutěž probíhá od 7. 5. do 13. 5. 2014.

Nápovědu naleznete ZDE.

Pravidla soutěže

Výhra bude třem výhercům zaslána poštou.

Sponzorem soutěže GRADA Publishing, a.s.