Na úvod je nutné říct, že aplikace zubních fazet je všeobecně velmi bezpečný zákrok, který vám dopomůže k dokonalému úsměvu. Je však nutné vybrat správnou kliniku estetické stomatologie. Rozhodně se nedopouštějte chyby, kdy kliniku budete vybírat pouze podle ceny.

O tom, do jaké míry budete spokojeni s vaším novým úsměvem rozhodují např.:

  • Kvalita použitého materiálu, kdy méně kvalitní keramika má náchylnost lámat se. Naopak, kvalitní keramika je pevnější než samotný zub, tj.  majitelé zubních fazet se nemusí omezovat v jídelníčku.
  • Technika zpracování fazet. Není totiž samozřejmost, že tvar zubních fazet je přirozený. Nebudou-li zpracovány odborně, zubní fazety budou mít nepřirozený tvar, mohou vám dokonce způsobovat menší problémy při mluvení.
  • Zkušenosti personálu, a to mimo jiné i při výběru barvy keramiky. Asi nechcete, aby vaše zuby připomínaly nemocniční kachličky.

Z výše uvedeného tedy vyplývají rizika v podobě:

  • Nutnosti opakovat zákrok v případě ulomení či odlepení fazety.
  • Riziko opakování zákroku v situaci, kdy odstín fazet nevypadá přirozeně.
  • Nutnosti upravit tvar fazet v případě, že fazety nerespektují tvar vašeho chrupu.

Kombinaci kvalitního materiálu, zkušeného personálu a moderních technologií přitom zpravidla nenajdete u klinik estetické stomatologie s nejnižšími cenami.

Velmi dobrý poměr cena/výkon najdete v ordinacích společnosti DentaLabs s.r.o., která navíc nabízí úvodní konzultaci zdarma. Již na úvodní schůzce vám pracovník DentaLabs s.r.o. zhotoví 3D vizualizaci vašeho chrupu po úpravě, stanoví cenovou kalkulaci i plán léčby. Je pak pouze na vás, jestli nabídku přijmete. Kontaktní formulář pro sjednání konzultace najdete na internetových stránkách https://www.dentalabs.cz.