je součástí projektu Úspěšná žena a koná se dne 14. května 2014 na téma Poznejme se a naučme se zvládat své emoce. Součástí jednání většiny žen je i vysoká míra prožívání emocí, proto je jeden z workshopů zaměřen právě na oblast  emoční inteligence a práci s emocemi, sebeobrazu a signálům lidského těla. Účastnice tak získají nástroje ke zvýšení energie nutné pro zvládání podnikatelských i soukromých životních rolí.

Lektory workshopu jsou Zdeňka Gonsiu a Deny Šturm.

Registrujte se na www.akcelerace-praha.cz