Poznání a využití potenciálu lidí není vždy snadnou záležitostí, stojí za ale za to investovat do něj čas.

Když totiž zaměstnance špatně odhadneme, může to vést v problémům nejen na pracovišti, ale i u našich klientů.

Jaké jsou zásady poznávání lidí?

Abychom získali komplexní úsudek o schopnostech zaměstnance, je třeba získat poznatky z mnoha různých situacích. Závěry z jednoho nebo i dvou situací bývají takřka vždy špatné. Zatímco výběr stolu nebo obrazu do kanceláře může onen pracovník učinit bez většího přemýšlení, zásadní strategické rozhodnutí může naopak důkladně zanalyzovat a rozhodnutí zvážit. Nikdy tedy nesuďme unáhleně, ale až po seznámení se s člověkem.

Jeden úkol nestačí

Neúspěch při plnění určitého úkolu nemusí znamenat, že je zaměstnanec hloupý nebo neschopný. Možná mu jen chybí pracovní zkušenosti nebo školení. Nejprve tedy musíme analyzovat příčinu selhání a s úsudkem počkat až posléze.

Zadejte úkoly

Měli bychom vytvářet situace, které povedou k poznání druhých. Prověřujme zaměstnance pomocí různých úkolů, abychom je poznali z různých úhlů pohledů. Právě k takovému poznání vede tzv. kolečko ve firmě, kde pracovník projde více míst, kde se projeví jeho předpoklady pro různé práce.

Tolerujte nedostatky

Na počátku tolerujme nedostatky. To že někomu zpočátku trvá, než se něco naučí, neznamená, že se mu to nepodaří. Často právě nejschopnější lidé potřebují více času, aby se všechny potřebné věci naučil.

Zajímejte se

Zajímejme se o to, co lidé dělají v jejich volném čase. Právě to nám může napovědět hodně o jejich schopnostech. Zatímco hokejisté budou mít onen tah na branku, šachisté povládnou logickým a kombinačním myšlením.

Výjimky potvrzují pravidlo. Některé znalosti ale hravě poznáme během několika minut. To platí například u cizích jazyků. Již během půl hodinového hovoru, zjistíme, jak zaměstnanec onou řečí vládne. To platí i u zjevných slabin. Vlastnosti jako hloupost, arogance či neschopnost komunikace zjistíme také během chvíle.

Sandra Š.
foto: unsplash