Tak jako zaměstnavatel vybírá nejvhodnějšího uchazeče pro svou společnost, tak i kandidát zvažuje, zda mu tato společnost nabízí perspektivu.

Je důležité uvědomit si, jak na vás společnost působí a zda si skutečně umíte představit být její součástí. Nenechte se zaskočit při pohovoru různými testy, ať už jazykovými nebo technickými či logicko-analytickými, objevují se v poslední době stále častěji. Zaměstnavatelé se snaží přijít s co nejefektivnějšími způsoby, jak mezi uchazeči vybrat toho nejvhodnějšího, který bude pro společnost nejpřínosnější. Většina otázek, které na pohovoru zazní, vyplývají ze zkušeností uchazeče a jejich cílem je odhalit všechny uchazečovy silné i slabé stránky. Některé otázky mohou ale kandidáty opravdu zaskočit. Často jsou to otázky, které se zdánlivě netýkají pozice nebo otázky osobního rázu. Poradíme co dělat, když jste vázáni mlčenlivostí o detailech projektu, strategii firmy nebo obchodních technikách a zároveň chcete získat  novou pracovní pozici.

Na pohovoru jste zkrátka zahrnuti různými typy otázek a stejně tak máte prostor ptát se i vy. Jde přeci o to, aby nejen personalista, ale také uchazeč odcházel s pocitem, že má jasné představy o budoucí spolupráci.

Pracovní zkušenosti

O pracovních zkušenostech většinou personalista nechá hovořit kandidáta samotného. Záleží tedy na jeho projevu, zda bude personalista potřebovat nějaké doplňující informace. Pokud ano, nejedná se ve velké míře o překvapivé nebo nepříjemné otázky.

Co je ale pro nového zaměstnavatele důležité, jsou důvody proč kandidát měnil jednotlivá zaměstnání.

  • Proč jste se rozhodl rozhlížet se po nové pozici?
  • Co bylo důvodem k ukončení Vašeho předchozího pracovního poměru?

Jak odpovědět doporučí Petra Fojtíková, teamleader Finance & Účetnictví z Hays Czech Republic: „Klíčové je během celého pohovoru odpovídat pravdivě. Je lepší předpokládat, že se případný nový zaměstnavatel  pravdu dříve či později dozví a nebýt v tomto směru příliš kreativní. Krátký telefonát ověřující vaše reference může vše velmi rychle odhalit. Pokud na tuto otázku nelze odpovědět stručně a jasně, aniž byste  nezašli do nepříjemnych detailů, mějte odpověď připravenou. Pokud odpovíte příliš vágně, personalista vás může vyzvat k otevřenosti, přesto ale pozor ať nejste příliš negativní v líčení vašeho stávajícího pracovního prostředí i vašeho vztahu s nejbližšími kolegy či nadřízeným.“

Osobnost

Během relativně krátké doby se snaží personalista zjistit, jakou máte povahu a jak si budete rozumět s daným managerem členy týmu.

Časté a málo oblíbené otázky:

  • Vaše silné a slabé stránky?
  • Co by o vás řekl váš kolega?

Petra Fojtíková z Hays Czech Republic uvádí: „Využijte tuto otázku pro vlastní prezentaci. Nedávejte najevo, že na stejnou otázku už tento týden odpovídáte pošesté. Zdůrazněte své přednosti, není třeba však přehánět, kolega by byl jistě také spíš stručnější. Personalista předpokládá, že jste připraven a proto tedy buďte. Než na pohovor dorazíte, vyjmenujte si své dobré vlastnosti, ať při odpovědi na takto triviální otázku nepůsobíte zaskočeně, jakobyste netušil, že je to nejčastěji pokládaná otázka na pohovoru.“

Úspěchy

Vaše dosavadní úspěchy jsou velmi častým tématem. Lze zde poradit jediné: Připravte se na pohovor, projděte své CV a řekněte si u každé pozice, co byste rád zdůraznil, co vám vyšlo a co byste naopak nyní případně udělal jinak. Odpovídejte na to, na co jste dotázáni, pokud je otázka směřována na úspěchy, nezmiňujte neúspěchy, pokud naopak, zmiňte že přes tento neúspěch jste ale měl za sebou spoustu jiných úspěchů, myslete na to, že chcete zanechat pozitivní dojem.

Plány

Velmi oblíbenou otázkou jsou plány do budoucna, kdy se personalista zaměřuje na zjištění vašich ambicí. Rozmyslete si, proč se o danou pozici ucházíte a kde je její místo ve vaší kariéře. Zaměstnavatel obvykle doufá, že nový člen týmu na dané pozici vydrží alespoň několik let, ale stejně tak s vámi mohou mít jiné plány. Buďte tedy upřímní.

Logickoanalytické uvažování

Analytické myšlení není důležité u všech pozic, s těmito otázkami se tedy nemusíte setkat.

Zde je prostor pro různé matematické hádanky a hlavolamy. Např. Máte 9 kuliček a jedna je těžší než ostatní. Jak pomocí rovnoramenné váhy zjistíte která to je, když smíte vážit jen dvakrát?

Dalším způsobem, jak ověřit analytické schopnosti jsou testy, které obsahují text a následně otázky k textu. Zjistí se nejen jak jste textu porozuměli, ale jak dokážete odvodit co bylo nebo nebylo řečeno.

Řešení problémů

Personalista se snaží zjistit vaše reakce v krizových situacích  a také jakou roli hrajete v týmu. Proto se ptá, jaký problém jste na své poslední pozici měl a jak jste se ho snažil řešit, případně zda byste ho zpětně řešil jinak.

Osobní otázky

S osobními otázkami se většinou setkáváme na konci pohovoru. Mohou to být otázky týkající se vašich zájmů, vaší dovolené, ale také vaší rodiny. Ačkoli na ty nejosobnější dotazy nemusíte odpovídat, většinou je nechcete nechat nezodpovězeny. Více se s osobními otázkami setkávají ženy, zaměstnavatelé se i nepřímo zajímají o rodinný stav, plány nebo potomky. Do sféry vysloveně osobní až intimní by dotazy zaměstnavatele rozhodně směřovat neměly. Je to považováno za neetické a nevhodné. V solidních firmách se vám to nestane – a pokud ano – ptejte se sami sebe, zda v takovém prostředí chcete pracovat. Můžete odmítnout odpovědět a právo je v ten moment na vaší straně. Sympatie si v tu chvíli nejspíš nezískáte, jelikož tím tazatele upozorníte na nepatřičnost jeho dotazu. Pokud vám takový typ otázky nevadí, můžete se rozhodnout pro stručnou pravdivou odpověď. Zlatou střední cestou se jeví odpověď na podstatu otázky, která nicméně nenaruší vaši výsostně osobní zónu.

Např. Jestliže se vás personalista ptá na děti, vaše odpověď může znít:

Pokud vás zajímá, nakolik jsem flexibilní, mohu vás ubezpečit, že jsem zvyklá pracovat s vysokým pracovním nasazením i nad rámec pracovní doby.

Mlčenlivost

Často se stává, že se personalista nebo váš potenciální nadřízený ptají na informace, na které kandidát podepsal mlčenlivost. Zvláště citlivé je toto téma, pokus jsme na pohovoru u konkurenční společnosti. „Již před pohovorem se zamyslete nad tím, co vše můžete zmínit a co naopak ne. Pokud se vás budou ptát na informace, které nesmíte zmiňovat, nezmiňujte je a upozorněte, že máte podepsanou mlčenlivost. Nic tím nezkazíte a ukážete svou loajalitu. Mohou to být informace finančního rázu (rozpočet projektu) nebo obchodní tajemství (nabídky, tendery)“, doporučuje Petra Fojtíková z Hays.

Další netradiční otázky

Se skutečně netradičním typem otázek se můžete setkat v případě, že se ucházíte po pozice, kde je potřeba kreativita a invence, popřípadě prodejní dovednosti.

  • Kolik jezdí v Praze tramvají?
  • Kolik je stromů v České republice?
  • Kolik je v USA ladičů pian?
  • Jak byste mi prodal tuto tužku?
  • K čemu všemu se dá použít tato tužka, kromě psaní?

Neunáhlete se s rychlou odpovědí NEVÍM – svým způsobem je toto jediná špatná odpověď. Personalista po vás nechce správné přesné číslo nebo odpověď z „Příručky moderního obchodníka“, ale snaží se zjistit, jak reagujete na neobvyklou situaci, jak uvažujete, přemýšlíte nahlas, jak jste nápadití. Proto ani nestřílejte čísla od boku, poctivě se nad otázkou zamyslete, zapojte fantazii a zkuste se k odpovědi dopracovat logickou cestou.