Proč? Jaké jsou jeho nejdůležitější výhody?

Co se skrývá pod pojmem offshore podnikání

V nejširším slova smyslu o významu offshore podnikání vypovídá již samotné označení offshore. To je složeno ze dvou anglických slov „off“ a „shore“, které bychom mohli doslovně přeložit jako „mimo pobřeží“ nebo „mimo břeh“.

Co má pobřeží společného s provozováním obchodní společnosti? Metaforicky vzato se taková firma jednoduše nachází mimo břehy tradičního podnikatelského prostředí. Znamená to, že společnost sídlí v jednom státě, a v ostatních jiných státech vykonává svůj předmět činnosti.

To je výhodné především z pohledu daní. Offshore podnikání představuje jednu z metod daňové optimalizace. Existují totiž i státy, které z pohledu zdanění nabízí výrazně výhodnější režim než tradiční tržní ekonomiky. Tyto země se nazývají daňové ráje. A právě sem se může firmám vyplatit umístit své sídlo, zatímco fakticky podnikat budou jinde.

Jaké výhody přináší sídlo v daňovém ráji

První náznaky offshore podnikání mají již velmi staré kořeny, datují se do období antiky. Aktuálně se odhaduje, že jako daňový ráj můžeme označit na desítky zemí. Nejedná se přitom o vzdálené exotické lokace, do této skupiny patří i některé státy Evropské unie, jako je třeba Irsko, Malta či Kypr. Do offshore center se ve větší míře přesouvají především podnikatelé působící v odvětví bankovnictví, ale i investiční společnosti a subjekty ze sféry pojišťovnictví.

Offshore společnosti sídlící v daňových rájích nabízejí svým majitelům celou řadu výhod. Zásadní je především ta ekonomická, ovšem za zmínku je také výhoda výrazně mírnější administrativní zátěže, svižnější komunikace s tamními úřady a opora registračního agenta ze společnosti – Parker Hill.

Kromě toho je to i ochrana majetku a soukromí. Tyto země často omezují zveřejňování informací o společnostech a jejich majitelích. V mnohých případech je to až do fáze naprosté anonymity. Chybí veřejně přístupný obchodní rejstřík a mnohé státy navíc nemají podepsané dohody o poskytování daňových informací.

S touto formou offshore podnikání se pojí i minimální byrokratická zátěž. Už samotné založení společnosti může být v zásadě rychlé a nekomplikované. Navíc ale je novopečený podnikatel například i zbaven povinnosti podávat daňové přiznání. Samozřejmostí je vedení daňových podkladů a jejich evidence. Ovšem předložení takových informací je na vyžádání.

S celým procesem zřízení společnosti v daňovém ráji vás provedou odborníci z agentury Parkerhill, kteří se tyto i další typy zahraničních společností specializují. Kromě toho pak nabízí i účetní a daňové poradenství a služby, což se může také hodit.

Prostředí v těchto zemích je dlouhodobě ekonomicky a politicky stabilní. Tím se vytvářejí příznivé poměry pro podnikání. Firmy též mají zaručen jednoduchý přístup na severoamerické a evropské kapitálové trhy a zpravidla také nenarazí na žádná omezení v mezinárodním obchodě.