Nejčastěji se s ním setkáte v zaměstnáních, kde jsou větší skupiny pracovníků, ve kterých se jednotliví členové sobě navzájem hodně podobají.

Obětí obvykle bývá ten, kdo se byť jen trochu odlišuje (i v pozitivním smyslu) nebo projevuje vyšší iniciativou či mírou nezávislosti. Základní příčinou bývá špatný styl řízení a osobnostní porucha agresora/ů. Motivem bývá snaha odlišnost dotyčného  zvýraznit, zesměšnit jej a poukázat na tak vyšší kvalitu mobbera.

Obvykle se děje často a trvá delší dobu. Mobbing na pracovišti nevznikne ze dne na den a prochází vícero fázemi.

 • První fáze začíná konfliktem, který nebyl včas a správně vyřešen. Zpočátku lze záležitost urovnat, často se to ale podcení a pak už bývá pozdě. Nedořešení konfliktu tak dává za vznik mocenským hrám na jedné straně a defenzivě a nejistotě na straně druhé.
 • Druhá fáze spočívá v zesílení útoků, pomluv a schválností. Často se v této fázi k mobbingu přidávají i další jedinci. Oběť začíná být systematicky vyřazována z kolektivu. Sama pak tíhne k obrannému postoji, čím ztrácí profesní i lidský respekt a stává se logicky outsiderem.
 • Třetí fáze je už jen vyhrocení situace. Spočívá v tom, že se utrpení a počínání oběti zveřejňuje. Psychická zátěž staví postiženou osobu do většího stresu, a začíná tak opravdu chybovat. Díky tomu už se dají vždycky najít„oprávněné“ důvody pro kritiku, a tak se oběť ocitá v bludném kruhu. V tuto chvíli je už na pokusy o urovnání konfliktu dohodou pozdě.

Nejlepším způsobem obrany je prevence, tedy vytvoření organizačně manažerské kultury, která neobvyklé pohledy, návrhy, názory, vítá a pracuje s nimi. Je potřeba nehledat viníky, ale řešení.

Ten, kdo cítí náznaky mobbingu, ať už vůči své osobě či vůči někomu jinému, by se neměl k problému obrátit zády, ale měl toto opatrně odkrýt, projednat a stanovit hranice.

Jakmile již jde přímo o mobbing, je ale již více méně pozdě a pravděpodobnost, že oběť se dokáže od trýznitelů vymanit,  je malá. V situaci, kdy se člověk začne vnímat jako oběť mobbingu, je nejlepším řešením vyhledat odbornou pomoc a konzultovat jednotlivé kroky následného řešení.

Pokud má oběť na pracovišti přítele, měl by se nejprve pokusit tuto osobu se svou osobou spojit a požádat o pomoc.

Jak poznat, že jste obětí mobbingu?

 • mluví o vás za zády a šíří o vás pomluvy, které kazí vaší reputaci
 • za vašimi zády dělají legraci.
 • nutí vás dělat degradující úkoly
 • máte horší postavení v týmu, než ostatní kolegové
 • veškeré vaše úsilí a úspěchy na pracovišti jsou hodnoceny negativně.
 • zesměšňují vaše chování či vzhled
 • nedostáváte žádné další pracovní úkoly, vaše úkoly přebírají kolegové.
 • neustále slyšíte jen kritiku své práce
 • za práci nejste kladně hodnoceni
 • máte obavu, zda svoji práci zvládáte
 • nedaří se vám pracovní problémy řešit s nadhledem

 

  Veronika Jeřábková
  foto: freedigitalphotos.net