Jedním z důvodů byl dostatek jazykově vybavených kandidátů. Požadavky na méně užívané cizí jazyky se postupem času rozšiřovaly a pro personalisty se nábor jazykově vybavených odborníků stal oříškem.

V posledních dvou letech výrazně vzrostla poptávka po němčině a přestože je němčina stále druhým nejčastěji studovaným jazykem u nás, najít němčináře začíná být problém.


“Aktuálně je nejčastěji poptávaná němčina a francouzština, ale zřetelným trendem jsou také východoevropské jazyky – polština, maďarština. Dalšími dlouhodobě často vyžadovanými jazyky jsou např. ruština, italština, holandština a skandinávské jazyky. Také pro Brno je typická vysoká poptávka zejména po němčině.”, popisuje současný stav Radek Zabloudil, teamleader divize Business Services, Hays Czech Republic.

K přijetí na pozici však nestačí pouze dobrá znalost cizích jazyků, u nadpoloviční většiny pozic je navíc požadována alespoň minimální praxe. Centra sdílených služeb dnes nabízí svým zákazníkům kvalifikovanější služby, než tomu bylo před deseti lety. Zaměřují se především na zákaznický servis, účetní a finanční služby, HR a mzdové služby, IT podporu . Přesto mají šanci dobře jazykově vybavení absolventi (angličtina + další jazyk), i oni to ale mají složitější než absolventi před deseti lety. Pomůže jim pracovní zkušenost získaná během studia, byť třeba jen na částečný úvazek.

Při přijímacím řízení jsou kandidáti pečlivě prozkoušeni z požadovaných znalostí, prvním krokem pozvání na pohovor bývá tzv. prescreening po telefonu. Pozvaní kandidáti poté vždy procházejí písemnými testy nebo pohovorem v daném jazyce. Někdy je čeká obojí. Státní jazykové zkoušky a certikáty nejsou zárukou získání pozice, ale mohou pomoci při selekci životopisů.

Manažerské pozice se v centrech sdílených služeb obsazují především interními posuny. Preferován je kariérní rozvoj stávajících zaměstnanců s potenciálem pro seniornější roli. Naopak seniorní kandidáti na pracovním trhu jsou k sehnání,  protože některé společnosti přesouvají projekty z České republiky do jiných zemí čímž uvolňují zkušené profesionály z manažerských míst.

Nedostek kandidátů na českém trhu mohou částečně pokrýt cizinci. Poptávka po cizincích je velká, ovšem vzhledem k nepružnosti a zdlouhavosti procesu získávání pracovního povolení v ČR má drtivá většina firem zájem pouze o cizince ze zemí EU, přesněji o kandidáty s již získaným pracovním povolením. Tzv. relokační balíčky jsou  nabízeny zcela výjimečně a většinou jsou výsledkem individuální dohody v případě relokace zkušeného profesionála.

Některé firmy se rozhodly  k dalšímu přesunu svých služeb, a to směrem na východ. Většinou však  jde jen o přesun části služeb, stěhují se jen  některé týmy,  ty méně kvalifikované, např. zapisování dat do systémů. Regiony Střední a východní Evropy (CEE) a Asie si navzájem částečně konkurují, ovšem síla regionu CEE je v kvalifikovanějším servisu, ve vzdělání, dále např. v geografické blízkosti k velkým západoevropským a ruským metropolím, ve větší kulturní kompatibilitě. „Hlavními konkurenty Prahy, Brna a Ostravy jsou Krakov a další polská města, dále Budapešt, Bukurešt, Bratislava. Asijská, pro tento sektor dříve velmi typická města jako Manila nebo Bombaj se tak nyní řadí až za tyto evropské destinace“, uvádí Radek Zabloudil.