Ve dnech 11. a 12. dubna 2024 se v Praze již po 15. uskuteční mezinárodní konference na téma rovných příležitostí a nerovného odměňování Equal Pay Day (EPD), která je největší svého druhu v Evropě a jedinou v České republice. V této oblasti stále patříme mezi nejhorší na evropském kontinentu – ženy dostávají v průměru o 17,7 % nižší mzdu než muži. A proto je potřeba toto celospolečenské téma neustále připomínat. Dvoudenní akce představí desítky českých i zahraničních vystupujících z řad expertek a expertů, top managementu firem, HR manažerek a manažerů i osobností z veřejné sféry a diplomacie a každoročně přiláká stovky žen a mužů. Průvodkyní letošním ročníkem s tématem Příležitost bude Barbora Kroužková.

Konferenci pořádá veřejně prospěšná organizace Business & Professional Women CR (BPWCR), která od roku 2010 podporuje ekonomickou nezávislost žen a vede celoroční kampaň a osvětu k tématice rovného odměňování a postavení žen a mužů ve společnosti.

Podle mnoha národních i mezinárodních ukazatelů bohužel v ČR stále neumíme plně využít potenciál a talent žen, a proto zde zůstává příležitost pro změnu. Ženy nejsou minorita, i když to tak na některých pozicích, v médiích či politice vypadá. Společnost se vůči ženám zpravidla chová jiným způsobem než k mužům a jde o to odpovědět si na otázku, zda a jak tato situace společnosti a ekonomice prospívá. Například podle studie společnosti McKinsey z roku 2021 by mohlo lepší využití ekonomického potenciálu žen do roku 2030 navýšit HDP Česka (a Slovenska) zhruba o 8 %.

„Za posledních 15 let se situace ve férovém odměňováni zlepšila, ale ostatní země EU se s tímto problémem vypořádávají mnohem rychleji, proto zůstáváme na zadních příčkách v mezinárodních srovnáních. Příčin tohoto stavu je řada, ale to, že u nás máme tak málo žen v rozhodovacích pozicích, je faktor velmi významný a je třeba mu věnovat pozornost. Konference je platformou, která dává prostor pro diskuze o dalších krocích k budoucnosti, kde každý bude mít možnost realizovat svůj talent bez překážek. Poskytuje příležitost k odbourávání stereotypů, které nás omezují, příležitost změnit náš pohled na věc, příležitost mluvit otevřeně o zkušenostech s vytvářením podmínek pro rovné příležitosti pro ženy a muže,“ říká Lenka Šťastná, prezidentka BPWCR. Dobrou zprávou podle ní je, že počet firem, které jdou příkladem a změnu iniciují, roste.

Generálním partnerem letošního ročníku EPD se stala společnost Philip Morris ČR, která patří mezi top zaměstnavatele v regionu zaměstnávající téměř 1 300 osob. Je držitelem řady ocenění jako například označení Top Employer nebo prestižní certifikace EQUAL-SALARY, která potvrzuje rovný přístup k odměňování. Po více než třicet let významně podporuje charitativní projekty napříč širokým spektrem organizací i zaměření.

„V naší DNA je otevřené pracovní prostředí nabízející rovné příležitosti a férový přístup, atraktivní pracovní příležitosti, nebo možnost rozvoje kariéry doma i v zahraničí, stejně jako unikátní přístup k podpoře rodičovství. Víme, že úspěch našeho podnikání záleží také na tom, jak dokážeme využít potenciál různorodých lidí, žen, mužů, lidí z různých kultur, různého věku. Vnímáme, že jako silná firma, lídr na trhu, máme možnost a prostředky k tomu, abychom měnili věci správným směrem a inspirovali tím ostatní. Proto je pro nás přirozené spojit se v našich snahách se silným partnerem, jakým je projekt Equal Pay Day,“ říká Joseph Gruber, P&C ředitel CZ, SK, HU z Philip Morris.

Hlavním mediálním partnerem je již 12. rokem televize Nova, pro niž jsou rozmanitost a inkluzivita klíčovými pilíři firemní kultury. „Jsme rádi, že můžeme být mediálním partnerem konference Equal Pay Day, kterou dlouhodobě podporujeme. Rovné příležitosti a spravedlivé odměňování jsou pro nás zásadní, a věříme, že společným úsilím můžeme přispět k rozvoji společnosti postavené na férovosti a spravedlnosti, a zároveň k lepší budoucnosti, kde má každý šanci na úspěch,“ shrnuje motivaci televize ředitel sekce řízení lidských zdrojů TV Nova Matěj Šemšej, který na minulém ročníku konference též vystupoval.

Moderování konference se ujme novinářka Barbora Kroužková, působící v současné době jako moderátorka hlavního zpravodajského pořadu ČT24 Události a také Události, komentáře. Je známá i svou angažovaností v oblasti veřejně prospěšných aktivit a v minulém roce obdržela Cenu Fóra dárců pro novináře za přínos pro filantropii. „Ženy u nás stále na mnoha pozicích mají nižší platy než muži. Je nepřijatelné, aby ženy musely pracovat o 60 dnů déle, aby dosáhly stejného výsledku. Tato nerovnost má mnoho příčin a je potřeba je odhalovat, pojmenovávat a odstraňovat. I proto jsem s radostí přijala nabídku moderovat letošní 15. ročník konference Equal Pay Day. Je to velmi důležité téma, které by měl řešit stát, určitě také každý zaměstnavatel a samozřejmě každá z nás,“ říká Barbora Kroužková.

TZ