Co mohou firmy udělat, aby ženám pomohly plně využít svůj potenciál? Mezinárodní den žen je ideální příležitostí se zamyslet nad rovnými příležitostmi v pracovním prostředí.

Jako u všeho, i zde se vyplatí začít od základů. Mezi ně patří inkluzivní výběrové řízení, se kterým může pomoci třeba anonymizovaný životopis. Podíváme-li se ještě dál, tak při vyrovnávání počtů žen a mužů ve vedoucích pozicích se také osvědčují inciativy jako například mentoringové programy, flexibilní pracovní podmínky a podpora od mužských lídrů. Společnost Mars přináší několik praktických tipů inspirovaných vlastními zkušenostmi.

Ženy se na své cestě za rozvojem stále potýkají s řadou překážek, které jim brání v dosažení jejich plného potenciálu. Světové Ekonomické Fórum odhaduje dobu potřebnou k dosažení rovnosti žen a mužů na 132 let.* Před pandemií to přitom bylo „pouhé“ století.

Četné studie ukazují, že větší zapojení žen do byznysu a veřejného dění přináší měřitelné výhody pro samotné firmy i pro ekonomiku jako celek, a především pro společnost. Obchodní oddělení s rovným zastoupením žen a mužů dosahují statisticky vyšších zisků než týmy, kde dominují pouze muži. Genderově vyrovnané týmy se také efektivněji rozhodují.

Co se musí změnit, aby ženy mohly dosáhnout svého plného potenciálu?

Toto byla jedna z nejzásadnějších otázek, které společnost Mars položila v roce 2021 v rámci své kampaně #HereToBeHeard. Více než 10 000 žen se podělilo o své životní příběhy a volalo po systematických změnách. Hovořily ke svým zaměstnavatelům, vládám, komunitám i mužům a žádaly o prolomení bariér, kterým musí denně čelit. Jejich doporučení se týkala nejen větší podpory ambicí, ale také ukončení systémové diskriminace a škodlivých genderových stereotypů.

Anonymní životopisy

Rovné příležitosti jsou důležité nejen pro stávající týmy, ale i pro přijímání nových spolupracovníků. Již v roce 2000 byla publikována studie, která sledovala nábor nových členů symfonického orchestru.* Výzkum spočíval v tom, že uchazeči hráli za plentou, aby je porota nemohla vidět. Při zkoušce „naslepo“ bylo přijalo mnohem více žen než v předchozích letech. To dokazuje, že životopis, který neobsahuje žádné osobní údaje o pohlaví, věku, rodinném stavu nebo etnické příslušnosti uchazeče, ale zaměřuje se na historii zaměstnání, zkušenosti, dovednosti a zájmy, dává během výběrového řízení všem uchazečům mnohem vyváženější šance. Také zajišťuje, že na danou pozici bude vybrán ten nejlepší kandidát na základě zkušeností a schopností.

Flexibilní pracovní podmínky

V kampani #HereToBeHeard mnoho žen uvedlo potřebu větší rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Zejména matky upozornily, že sladit plný úvazek s osobními povinnostmi může být často velmi náročné.

Jako řešení se nabízí větší flexibilita, možnost částečné práce na dálku nebo pružná pracovní doba. Takové benefity ženám umožní zůstat na trhu práce bez nutnosti si vybírat mezi rodinou a kariérou. Mars proto nabízí jak různé typy zkrácených úvazků, tak i home-office nebo pružnou pracovní dobu.

Podpora od mužských lídrů je důležitá

Vedoucí mužského pohlaví hrají v podpoře žen na pracovišti důležitou roli. Jako jejich spojenci a zastánci diverzity a inkluze mohou pomoct bořit systémové bariéry v pracovním prostředí. Společnost Mars se pyšní nejen 45 % žen ve vedoucích pozicích, ale také tím, že její mužští vedoucí  se o budování inkluzivních a vybalancovaných týmů aktivně zasazují.

Osobně věřím tomu, že pro podporu rozmanité, inkluzivní a prosperující firemní kultury je zásadní, aby se muži stali spojenci žen. Nejde jen o podporu inkluze a diverzity, ale také o rozvíjení individuálních talentů, což je mi obzvlášť blízké. Snažím se jít příkladem, mentorovat naše spolupracovníky a hlavně je inspirovat ke stejnému přístupu,“ řekl Brian Ayling, generální ředitel společnosti Mars střední Evropa.

Společenská odpovědnost skrze značky

Úsilí o rovné příležitosti v samotných firmách nestačí k vytvoření inkluzivnějšího světa. Značky a jejich marketingové týmy mají příležitost pomáhat vytvářet vyváženější svět tím, že budou produkovat „nestereotypní” obsah, který všechny zobrazuje jako autentické, a bez stereotypů. Progresivní a netradiční zobrazování žen totiž přináší pozitivní změny.

** Orchestrating Impartiality: The Impact of „Blind“ Auditions on Female Musicians

-TZ-
foto: unsplash