Pandemie koronaviru totiž proměnila pracovní podmínky v mnoha odvětvích a nová situace se citelně dotkla i marketingového trhu. Po mnoha letech v marketingu ubylo žen a jejich podíl se propadl pod padesátiprocentní hranici. Nyní nastává čas se nadechnout a nastartovat tento obor nanovo.

Nejnovější data vycházející ze studie zpracované organizací She Runs It jsou varovná. Od roku 2020 podle nich totiž došlo k desetiprocentnímu snížení zastoupení žen pracujících v marketingu, médiích a na dalších pozicích, které vyžadují zvýšenou časovou náročnost a kreativní přístup. Poprvé od roku 2018 tak podíl zastoupení žen v těchto oborech klesl pod 50 %. Proč k tomu došlo právě v této době, je nasnadě.

Seskok z kolotoče rodinných a pracovních povinností

Dva roky poznamenané pandemií onemocnění covid-19 přinesly do našich životů stále se měnící podmínky, lockdowny, karantény, domácí výuku či přechod na home office a do online světa. Tyto důsledky znamenaly velkou zátěž zejména pro ženy, které jsou stále ve většině domácností klíčovou osobou zajišťující chod rodiny. Náročné podmínky šly hůře skloubit s neflexibilním zaměstnáním, jako je právě marketing. V určitý moment nestačí jen znalosti a zkušenosti, ale záleží také na schopnosti plánovat, účastnit se meetingů a schůzek, kontrolovat a odolávat stresu. Pandemie přinesla mnoho nových výzev a překážek, se kterými si ženy musely poradit. Některé v tomto období odmítaly volit mezi prací a rodinou a rozhodly se z tohoto kolotoče vystoupit.

Potřeby pracujících žen byly v době pandemie odsunuty na druhou kolej. Právě na tento problém upozorňuje například průzkum poslanecké sněmovny Velké Británie, který ukazuje, že firmy se zastoupením žen ve vedení jsou úspěšnější než ty s čistě mužským vedením. Velká Británie tak reálně plánuje v postpandemickém hospodářství právě ženám lépe přizpůsobit podmínky. A tento krok stojí za pozornost i následování.

Ženy rozumí ženám, proto rozumí marketingu

Jak tedy nastartovat postpandemický marketingový průmysl? Odpovědí by mělo být zlepšit podmínky v marketingu přímo pro ženy. Nabídnout jim flexibilní pracovní dobu, možnosti zkrácených úvazků, možnosti home officů a zvýšení uplatnění pro ženy nejen na manažerských pozicích, ale i ve vedení firem.

Jsou ženy pro marketing opravdu přínosem? Odpověď na tuto otázku již v komentáři zazněla: ženy jsou klíčovou osobou zajišťující chod rodiny. Podle četných spotřebitelských průzkumů rozhodují ženy zhruba o 80 % nákupů. Přesto marketéři u určitého typu zboží historicky cílí pouze na muže, na ženy zapomínají, nebo je dokonce neumějí svou kampaní oslovit. Jiné studie uvádějí, že ženy přesvědčí jen 9 % reklam. To znamená, že 9 z 10 marketingových kampaní není dobře zacíleno na ženy.

Řešením je posílení právě ženského elementu v marketingu, protože ženy jsou silnější v oblasti verbální komunikace, jsou více empatické, chápou emoce, které přesvědčují a posilují vazbu ke značkám, a především – ženy rozumějí ženám. Právě tyto dovednosti rozhodují o úspěchu marketingových kampaní. Je tedy jasné, že ženy jsou pro marketing nejen vhodné, ale spíše nezbytné. Nyní je třeba připravit takové podmínky, aby i marketing byl vhodný pro ženy.

Factsheet: Ženy v marketingu v datech

  • Podíl žen pracujících v marketingu, médiích a technologiích v roce 2021 tvořil 46 %, což znamená snížení o téměř 10 % oproti roku 2020. K poklesu pod 50 % došlo loni poprvé od roku 2018. Ukázala to data z výroční zprávy She Runs It, oborové neziskové organizace zaměřené na kariérní postup žen.
  • Šanci začít kariéru v marketingu má 21 % žen ve srovnání s 16 % mužů. Podle studie Gender v marketingu mají ženy mnohem větší šanci v marketingu uspět díky svým vlastnostem.
  • Průzkum společnosti Insights in Marketing mezi 1 300 ženami zjistil, že celkem 91 % z nich nemá pocit, že na ně marketéři efektivně cílí.

zdroj: agentura Lesensky
foto: Adam Winger, unsplash