aby se v týmu cítil dobře a aby se brzy stal plnohodnotným pracovníkem?

Pokud chcete, aby u vás zaměstnanec setrval delší dobu a aby neupláchl ke konkurenci, nespokojí se s tím, že mu v prvních dnech předáte smlouvu, klíče, manuál firemních pravidel, přihlášení do intranetu a ponecháte jej vlastnímu osudu.

Zamyslete se:

  • Jak byste se v jeho kůži cítili vy?
  • Co byste v prvních dnech nejvíce ocenili?
  • Věděli byste, co se od vás očekává?

Nemusíte nového pracovníka vodit za ručičku, určitou volnost mu ponechejte, alespoň zjistíte, jak si umí poradit, zda bude proaktivní či pasivní. Pamatujte ale, že není nic demotivujícího, než sedět osm hodin u pc a nevěda co dělat a na koho se obrátit.

Než nováčka v týmu přivítáte, sepište si všechny úkony a kroky, kterými byste jej chtěli a měli provést.

  • Proveďte jej firemním zázemím. Ukažte jim, kde kdo sedí, kde je možné se občerstvit apod.
  • Předejte zaměstnanci seznam se jmény spolupracovníků, důležitými telefonními čísly a dalšími informacemi, které potřebuje již od počátku.
  • Seznamte jej s těmi, kdo mu budou nápomocní v případě potřeby.
  • Vezměte jej na oběd, aby nebyl stranou kolektivu a měl možnost se seznámit s ostatními.
  • V prvních dnech příliš produktivní nebude, nicméně jej do pracovního procesu zapojte od prvního dne. Přidělte mu úkol, který odpovídá jeho zkušenostem a má k němu veškeré informace a prostředky.
  • Pokud musí pracovník projít školeními, rozvrhněte mu je do vícero dní, jedině tak u v nových informacích neuděláte chaos.

Prvním dnem přivítání nekončí. Další dny určitě budou probíhat zcela jinak než ten první, přesto by měly probíhat plánovitě. Cílem by mělo být ujištění se, že výběr a zaučení nového zaměstnance proběhl úspěšně – pro obě strany.

Sandra Š.