Zatímco vy jste nadšená, vaše okolí si klepe na hlavu a snaží se vás přímo či nepřímo odradit?

Nechcete se svého snu za žádnou cenu vzdát?

Jak se nenechat odradit a dotáhnout svůj sen dokonce?

  • Čeká vás dlouhá a těžká cesta. Je tedy velmi důležité, abyste byla vnitřně naprosto přesvědčená, že děláte správně. Promyslete svůj plán pečlivě od začátku, jasně si stanovte, kde se vidíte za pár let a vše si důkladně propočítejte. Chcete-li sobě i okolí dokázat, že vaše rozhodnutí bylo správné, platí více než kdy jindy pořekadlo: Dvakrát měř a jednou řež.
  • I když nevěříte na šestý smysl, dejte na svůj pocit. Každý má své pocity a instinkty, které nás popohánějí dále. Právě tento vnitřní hlásek napovídá, co je pro nás dobré a v co bychom měli věřit. Pokud máte z toho, co děláte dobrý pocit, je to to nejlepší vodítko.
  • Přesto, že vaše okolí není nakloněno vašim plánům a možná před vás budou stavět překážky, naučte se tomu vzdorovat a překonat je. Musíte věřit tomu, co děláte. Pokud začnete ztrácet půdu pod nohama, napište si váš sen a jeho cíl na papír a umístěte jej na viditelné místo. Není lepší motivace…
  • Najděte si někoho, o koho se budete moct opřít. Každý by si pochopitelně přál, aby mu podporou byl partner, příbuzní a přátelé, nežijeme však v ideálním světě. Pokud se jejich podpory nedostává, zúčastněte se například rozvojových seminářů, tam můžete najít spřízněnou duši.

Martina M.