Pokud ne, je na čase naučit se to, protože v našich životech, které jsou stále více a více digitální, mají snad všechny pracovní pozice nějaký ten digitální prvek.  Schopnost ovládat nové technologie se proto stala nutností pro všechny, kteří se poohlíží po nové práci.

Podle společnosti Hays žijeme všichni v digitálním světě a ať se nám to líbí nebo ne, většina z nás s digitálními technologiemi již pracuje.

Více moderních technologií používají generální ředitelé, finanční ředitelé, ale i obchodníci a marketinkoví specialisté. Více a více obchodů se provádí po internetu, obchodníci zpracovávají velké množství dat, marketéři vyhodnocují kampaně, posílají zákazníkům emaily, newslettery a promo nabídky. I pro tyto činnosti je vhodné umět pracovat s technologiemi více než běžní uživatelé. Společnosti často na tyto pozice požadují od kandidátů znalost SQL, HTML, případně Business Inteligence.

Poslední dobou více než pracovníky péče o zákazníky v call centrech firmy využívají podporu na live chatech. Dochází tedy  ke komunikaci se zákazníky online, případně na sociálních sítích.

Pro pochopení významu nové digitální doby je nutné přizpůsobit vzdělávací systémy. Například na podzim roku 2015 se Velká Británie stane první zemí na světě, která bude mít povinnou výuku programování pro děti od pěti do šestnácti let. V České republice nedávno vláda schválila dokument nazvaný Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020. Cílem Strategie je zapojit moderní technologie do vyučování tak, aby prostupovaly celým procesem výuky na základních školách, nikoli jen v určitých předmětech.

Zavést programování pro žáky základních škol povinně od první třídy se u nás zatím nechystá.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek se k tématu vyjádřil. „Dokázal bych si představit, že by každý prvňáček dostal na začátku školního roku bezplatně tablet. Ten by, samozřejmě, neměl být jen čtečkou, musí jít o interaktivní pomůcku, která umožní učitelům rozvíjet individuální přístup k žákům. Klíčovým prvkem a nositelem změny ale musí být učitel. Pedagog má být moderně vzdělán a umět reagovat na požadavky doby, protože děti překotnému vývoji stačí, učitelé někdy ne.“

Tipy pro uchazeče o zaměstnání

Společnost Hays radí, aby uchazeči o práci počítali se  zvyšujícím se počtem nových pozic s požadavky na digitální dovednosti a neustále si je zdokonalovali. Bez ohledu na profesi či průmyslové odvětví, v němž pracujete, společnosti a organizace chtějí nabírat a udržet si zaměstnance s digitálními dovednosti, které chtějí pak dále rozvíjet.

Všechna zaměstnání v sobě zahrnují  nějaký digitální prvek. Nejde již jen o powerpointovou prezentaci, ale o vytvoření aplikací, zpracování relevantních informací ze sociálních médií či tvorbu digitálního obsahu.

Zaměstnavatelé hledají uchazeče o práci, kteří se nebojí změny a jsou schopni se přizpůsobit neustále se vyvíjejícímu se digitálnímu prostředí, ať už jde o oddělení marketingu, účetnictví či logistiky. Digitální změny mají dopad na všechny firemní aspekty. V současnosti je zapotřebí, aby uchazeči o práci prokázali digitální dovednosti, které odpovídají poslednímu technologickému vývoji v příslušných oborech a průmyslových odvětvích.

Tipy pro zaměstnavatele

U zaměstnavatelů se pozornost přesunuje z pozorovací pozice digitálních trendů směrem k rozvoji talentů, které daná společnost pro vytváření a vedení nových trendů potřebuje. To znamená nábor lidí, kteří rádi pracují s novými technologiemi a stále drží krok s jejich vývojem.

Digitalizací se dále zabývá poslední vydání magazínu společnosti Hays – Hays Journal, který je vydáván dvakrát ročně a zaměřuje se na tématiku lidských zdrojů a získávání nových zaměstnanců. Hays Journal naleznete na www.hays-journal.com.