Chcete pochopit aktuální stav podniku a navrhnout další kroky směřování? Manažerský reporting je tím správným nástrojem, který vám ukáže, kudy plout. Co by měl obsahovat a jak si jeho tvorbu usnadnit se dozvíte v článku.

Co je to reporting?

Reporting je přehledné zpracování dat o průběhu a stavu určitých pracovních procesů s cílem poskytnout ucelený pohled na současný stav. Výsledkem může být:

 • osobní reporting – přehled dokončených úkolů a dalších úkolů k provedení,
 • týmový reporting – přehled provedených a naplánovaných aktivit členů týmu,
 • reporting projektů, obchodu či výroby – vyhodnocení efektivity,
 • manažerský reporting – vyhodnocení řízení firmy.

Prostřednictvím reportingu zdokumentujete podnikové procesy, posoudíte efektivitu zaměstnanců a zhodnotíte výsledek hospodaření.

Co je to manažerský reporting?

Manažerský reporting poskytuje informace o výkonu společnosti (výsledky, rizika i problémy) a údaje z reportu jsou nezbytné pro úspěšné řízení podniku. Pomocí nich manažeři nastavují strategické cíle pro jednotlivé zaměstnance nebo oddělení a sledují pokrok v jejich plnění.

Manažerský report ukazuje, jak si společnost vede za konkrétní časové období a manažeři na základě toho činí rozhodnutí. Shromažďovaná data se prezentují prostřednictvím tabulek, grafů a dalších vizuálních prvků. Každá firma přitom upřednostňuje jiné aspekty reportu, a to hlavně podle odvětví, ve kterém podniká.

Cílem manažerského reportingu je:

 • sledovat a měřit klíčové ukazatele výkonnosti společnosti,
 • zjistit, jak se daří plnit plán a cíle a o kolik je výsledek lepší/horší než v minulém období,
 • pochopit aktuální stav podniku a navrhnout další kroky směřování,
 • podpořit růst firmy,
 • zajistit lepší komunikaci mezi vedoucími pracovníky, kolegy a dalšími zainteresovanými stranami,
 • lépe se rozhodovat a stanovit tak správnou strategii.

Co by měl obsahovat manažerský reporting?

Pro manažerský reporting je vhodné zmapovat vnitřní i vnější prostředí společnosti, spokojenost zákazníků a zaměstnanců a vývoj firmy. Manažerský reporting by pak měl obsahovat minimálně tyto informace:

 1. Historický vývoj ziskovosti firmy – vedení společnosti by mělo mít přehled o tom, jak se firmě v uplynulém období dařilo. Firma sleduje, zda dosahuje zisku a zda bez problému pokryje všechny provozní náklady, daně atp.
 1. Současný stav firmy – zhodnoťte, jak si v současné době vaše společnost vede a jak jsou vaši zaměstnanci spokojení.
 1. Predikce budoucí ziskovosti firmy – z reportingu by mělo být zřejmé, jakým směrem půjde ziskovost firmy na základě predikovaného očekávaného objemu prodeje a variabilních a fixních nákladů.
 1. Predikce budoucího vývoje cash flow – z prognózy ziskovosti firmy vychází predikce budoucího vývoje cash flow. Ta se provádí, aby bylo možné včas reagovat na zmenšující se zásobu peněz.
 1. Obchodní statistiky – vyhodnoťte plnění vytyčeného cíle. Například z obchodního hlediska jste si mohli stanovit měřitelné ukazatele – počet navštívení webu nebo počet konverzí. Obchodníkovi jste tak zadali cíl s konkrétními čísly.

Do systému reportingu byste měli zahrnout také tyto následující prvky:

 • cíle každého zaměstnance a jak plní své stanovené cíle,
 • celkovou efektivitu a produktivitu vaší společnosti,
 • seznam klientů a cíle, které jsou s nimi spojené,
 • záměry a cíle finančního plánu vaší společnosti.

Jak reportovat?

S moderními reportovacími nástroji máte kompletní kontrolu nad daty a můžete rychleji reagovat na neočekávané události. Díky online reportingu máte všechna data na jednom místě, plán si jednoduše porovnáte s dosaženými výsledky a k dispozici jsou vám grafy a další vizuální ukazatele.

Pokud ale přenecháte vytvoření reportu specializované firmě, veškeré hodnoty a ukazatele budete mít s odborným komentářem a na základě srovnání výsledků s minulým obdobím získáte také doporučení. Reporty jsou strukturované a srozumitelné, na dlouhé sloupce čísel tak můžete zapomenout, a k tomu všemu budete vědět, jak dle zjištěných informací nadále postupovat.

 

Zdroj foto: PeopleImages.com – Yuri A / Shutterstock.com