Pokud komunikace vázne nebo jednoduše není efektivní, může v mezilidských i pracovních vztazích vznikat spousta nedorozumění či potíží.

A přitom se jen stačí naučit, co je efektivní komunikace. Podívejte se na 5 zásad, které vám komunikaci s ostatními ulehčí a pomůžou vám vzájemnému nepochopení předcházet.

1) Dejte prostor i druhé straně

Jak samotná definice komunikace napovídá, mělo by jít o vzájemné sdílení informací – tedy jejich sdělování, ale i přijímání. Zapomeňte tedy, že si odvedete svůj monolog a zase odkráčíte pryč. Naučit se vyslechnout a pochopit i druhou stranu je pro správnou komunikaci klíčové.

Během rozhovoru se tedy věnujte jen svému partnerovi – nekoukejte do telefonu, nelistujte v dokumentech ani nepřebíhejte pohledem roztěkaně sem a tam po místnosti. Dejte svůj zájem najevo, soustřeďte se, co vám druhý člověk říká a snažte se ho pochopit. Jestliže to není nezbytně nutné, během hovoru ho nepřerušujte a neskákejte mu nezdvořile do řeči.

2) Naučte se kouzlo asertivní komunikace

Asertivní komunikace by se dala s trochou nadsázky označit za skutečné umění. Zvládnout si obhájit během vzájemné komunikace svůj názor totiž není vždy úplně snadné, je ale potřeba se to naučit. A to bez využití agrese či znehodnocování názorů druhých.

Vyslechněte si vždy stanovisko druhé strany, a i když je od toho vašeho zcela odlišné, nezatracujte ani neznevažujte jej. Snažte se působit pozitivně, podělte se o svůj pohled na věc a stůjte si za ním. Nevynucujte si však svá práva silou ani z pozice vyšší moci. Snažte se na nich raději klidně domluvit a nabídnout oponentovi rozumné, ale pádné argumenty.

3) Vždy si předem promyslete, co chcete sdělit

Tohle patří mezi zásady efektivní komunikace, které by se měly tesat do kamene. Čas je pro každého z nás drahý. Nikdy jím tedy zbytečně neplýtvejte. Pokud plánujete firemní poradu, ať už online či offline, snažte se využít každou její vteřinu opravdu smysluplně.

Nikoho příliš nezajímá, jak jste se měli o víkendu nebo kam se chystáte na dovolenou. Předem si vždy připravte, co chcete s kolegy v daném čase probrat a striktně se toho držte. Na co všechno se před poradou i během ní zaměřit, vám pomůže vychytat těchto 5 tipů, jak efektivně vést pracovní poradu.

4) Nedělejte ukvapené závěry

Nevytvářejte si v hlavě svou vlastní realitu. Když si nejste jistí, jak druhá strana cokoliv myslela, neváhejte se zeptat a nechat si vše znovu patřičně vysvětlit. Hlupáka to z vás rozhodně neudělá. Jde o mnohem lepší řešení, než jen něco předpokládat a udělat si na základě toho na kolegu nebo nadřízeného třeba zbytečně negativní názor.

5) Nepodceňujte sílu neverbální komunikace

Během rozhovoru je důležité nejen to, co říkáte, ale také jakým způsobem to říkáte. Ať už jde o tón vašeho hlasu nebo řeč vašeho těla. Neverbální, nebo chcete-li nonverbální komunikace, má totiž na vzájemné porozumění mnohem větší vliv, než si možná myslíte. Intonace a gesta, která v rámci neverbální komunikace používáte, mohou někdy význam vašeho tvrzení obrátit až o 180°.

Vyhýbejte se proto při konverzaci ironii i sarkasmu a myslete na váš výraz v obličeji i na celkové držení těla. Zkřížené ruce přes prsa znamenají odmítavý a rezervovaný postoj, i kdybyste u toho nadšeně kývali hlavou. Druhého tím akorát zmatete. Naopak, pokud budou vaše ústa i tělo říkat to samé, budete pro ostatní mnohem pochopitelnější a rychleji a efektivněji tak dosáhnete požadovaného cíle.

Zdroj obrázku: Shutterstock