Co takhle navštívit kamarády, projít se večer po Starém Městě a zajít si na dobrou večeři někam k Vltavě? Cože? Že byste rádi, ale do Prahy jezdíte jen na jeden den, protože nemáte kde spát? Nabízíme Vám možnost vyhrát nejen prodloužený víkend v našem hlavním městě, ale i možnost volby kdy si ho vyberete!

A to není vše! Dalších 9 soutěžících dostane od společnosti Travel.cz až 5% procentní slevu na jakýkoliv zájezd, letenku nebo ubytování z naší nabídky, který si mohou na travel.cz objednat až do 30. června 2012. Portál www.travel.cz u spousty zájezdů garantuje nejnižší cenu na trhu, takže nákup vás vyjde rozhodně super výhodně!

Tipněte si tedy odpověď na soutěžní otázku a vyhrajte tři noci v Praze a další slevy.

Soutěž probíhá od 23.11. do 4.12. 2011

Kolik stupňů Celsia bude ukazovat teploměr dne 5.12. v 10:00 ráno v každém z následujících třech měst – Hurghada (Egypt), Gran Canaria (Kanárské ostrovy) a Dubaj (Emiráty)?
a) Součet všech třech teplotních hodnot bude nižší než 60 stupňů Celsia 

b) Součet všech třech teplotních hodnot bude mezi 61 a 65 stupni Celsia

c) Součet všech třech teplotních hodnot bude mezi 66 a 70 stupni Celsia

d) Součet všech třech teplotních hodnot bude mezi 71 a 75 stupni Celsia

e) Součet všech třech teplotních hodnot bude vyšší než 75 stupňů Celsia

Nápovědu (vývoj teplot) sledujte online zde: www.egypt.travel.cz, www.kanarske-ostrovy.travel.cz, www.emiraty.travel.cz. Soutěžní město zobrazeno vždy vlevo dole na stránce.

Své odpovědi zasílejte na  soutez@netwebs.cz

Pravidla soutěže:
1. Pořadatelem soutěže (dále jen „soutěž“) je společnost Netwebs s.r.o., se sídlem Praha  8 – U Třešňovky 9, PSČ: 182 00, IČ: 24662879 , C 164329 vedená u  Městského soudu v Praze (dále jen „pořadatel“).
2. Soutěž probíhá v období od 23. 11. 2011 do 4. 12. 2011.
3. Podmínkou účasti v soutěži je registrace účtu soutěžícího na serveru pořadatele a správné zodpovězení soutěžní otázky zveřejněné na internetových stránkách www.managerka.cz. Otázka bude uveřejněna ve středu 23. 11. 2011 v 14,00 hod. Uzávěrka soutěže proběhne v neděli 4. 12. 2011 soutěžního týdne ve 23,00 hod.
4. Cenu soutěže získává 10. soutěžící, která správně zodpoví soutěžní otázku. Cena v soutěži je pobyt v luxusním apartmánu v Praze. Další 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. a 9. soutěžící získá 5% slevu na zájezd, letenku nebo ubytování z nabídky www.travel.cz k objednání do 30. června 2012. Výsledky soutěže budou uveřejněny na internetových stránkách www.managerka.cz. Výherci soutěže budou o výhře vyrozuměni e-mailem uvedeným u odpovědi.
5. Pořadatel si vyhrazuje právo, vyřadit ze soutěže odpovědi, které nebudou odpovídat předmětu a rozsahu soutěžních otázek.
6. Výhry budou výhercům odeslány do 3 týdnů ode dne vyhlášení výsledků soutěže, v případě, že v tomto termínu dodá výherce dodací adresu.
7. Účast v soutěži a výhry není možné vymáhat právní cestou a výhry v soutěži není možné ani alternativně plnit v hotovosti. Soutěžící se soutěže účastní s vědomím, že nemohou požadovat výhry v celkovém rozsahu a ani v jednotlivých případech v hodnotě vyšší nebo ve větším množství, než jaké určí pořadatel, ani nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní plnění. Pořadatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a soutěžící nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.
8. Pořadatel neručí za nedoručení či prodlení s doručením soutěžních e-mailů.
9. Pořadatel neodpovídá za ztrátu nebo vadné doručení výherních zásilek výhercům.
10. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.
11. Z účasti v této soutěži jsou vyloučeny osoby mladší 18 let.
12. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a souhlas se zpracováním osobních údajů. Pořadatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech pořadatele po dobu 5 let od skončení této soutěže.
13. Pořadatel tímto informuje každou osobu, která poskytla v soutěži své osobní údaje ke zpracování, o jejích právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že každá taková osoba má právo přístupu k těmto údajům a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z ust. § 11 a § 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv písemnou formou na adresu sídla organizátora odvolán.
14. Soutěžící odpovědí na soutěžní otázku a zasláním e-mailu uděluje souhlas pořadateli k zasílání informací o marketingových akcích zahrnující zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků, a to po dobu 10 ti let od udělení souhlasu. Tento souhlas může být soutěžícím odvolán písemnou formou zaslanou emailem na adresu pořadatele.
15. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem pořadatele, nebo osoba jim blízká, výhra nebude předána.