Nejnovější generace efektivních a účinných preparátů pro Vaše zdraví. Produktové značky Greens® a PROTICARE® splňují ty nejnáročnější požadavky našich klientů.

Tento týden můžete soutěžit o jeden z jejich produktů Aloe Gold®.

  • posiluje imunitu a revitalizuje organizmus
  • váže na sebe toxické látky a napomáhá tak k pročištění organizmu
  • pomáhá od únavy
  • snižuje hladinu cholesterolu
  • zlepšuje stav pokožky, podporuje tvorbu kolagenu v pleti
  • příznivě působí při protizánětlivých procesech
  • zlepšuje trávení, zejména v kombinaci s probiotiky
  • jako součást každého dietního programu k pročištění
  • vhodná pro onkologické pacienty a diabetiky jako pravidelný posilující nápoj

Vyhrává každá 100. správná odpověď.

Soutěžní otázky:

1) Dieta PROTICARE® obsahuje 15 zajímavých příchutí?

Ano x Ne

2) Balíček Imunita obsahuje: 2 x Aloe Gold® (2 x 1 000 ml), 2 x Kolostrum Profesional 40 (2 x 60 kapslí), 1 x ImunoMaster® (1 x 30 kapslí)

Ano x Ne

3) Aloe Gold® zvyšuje hladinu cholesterolu?

Ano x Ne

Nápovědu hledejte na Lifefactory.cz

Soutěž probíhá v období od 10. 10. 2011 do 16. 10. 2011.

Své odpovědi zasílejte na  soutez@netwebs.cz

Pravidla soutěže:
1. Pořadatelem soutěže (dále jen „soutěž“) je společnost Netwebs s.r.o., se sídlem Praha  8 – U Třešňovky 9, PSČ: 182 00, IČ: 24662879, C 164329 vedená u  Městského soudu v Praze (dále jen „pořadatel“).
2. Soutěž probíhá v období od 10. 10. 2011 do 16. 10. 2011.
3. Podmínkou účasti v soutěži je registrace účtu soutěžícího na serveru pořadatele a správné zodpovězení soutěžních otázek zveřejněných na internetových stránkách www.managerka.cz. Otázky budou uveřejněny v pondělí 10. 10. 2011 v 12,00 hod. Uzávěrka soutěže proběhne v neděli 16. 10. 2011 soutěžního týdne ve 23,00 hod.
4. Cenu soutěže získává každá 100. správná odpověď. Ceny v soutěži – Aloe Gold. Výsledky soutěže budou uveřejněny na internetových stránkách www.managerka.cz. Výherci soutěže budou o výhře vyrozuměni e-mailem uvedeným u odpovědi.
5. Pořadatel si vyhrazuje právo, vyřadit ze soutěže odpovědi, které nebudou odpovídat předmětu a rozsahu soutěžních otázek.
6. Výhry budou výhercům odeslány do 3 týdnů ode dne vyhlášení výsledků soutěže, v případě, že v tomto termínu dodá výherce dodací adresu.
7. Účast v soutěži a výhry není možné vymáhat právní cestou a výhry v soutěži není možné ani alternativně plnit v hotovosti. Soutěžící se soutěže účastní s vědomím, že nemohou požadovat výhry v celkovém rozsahu a ani v jednotlivých případech v hodnotě vyšší nebo ve větším množství, než jaké určí pořadatel, ani nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní plnění. Pořadatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a soutěžící nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.
8. Pořadatel neručí za nedoručení či prodlení s doručením soutěžních e-mailů.
9. Pořadatel neodpovídá za ztrátu nebo vadné doručení výherních zásilek výhercům.
10. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.
11. Z účasti v této soutěži jsou vyloučeny osoby mladší 18 let.
12. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a souhlas se zpracováním osobních údajů. Pořadatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech pořadatele po dobu 5 let od skončení této soutěže.
13. Pořadatel tímto informuje každou osobu, která poskytla v soutěži své osobní údaje ke zpracování, o jejích právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že každá taková osoba má právo přístupu k těmto údajům a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z ust. § 11 a § 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv písemnou formou na adresu sídla organizátora odvolán.
14. Soutěžící odpovědí na soutěžní otázku a zasláním e-mailu uděluje souhlas pořadateli k zasílání informací o marketingových akcích zahrnující zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků, a to po dobu 10 ti let od udělení souhlasu. Tento souhlas může být soutěžícím odvolán písemnou formou zaslanou emailem na adresu pořadatele.
15. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem pořadatele, nebo osoba jim blízká, výhra nebude předána.