Centrum andragogiky, s. r. o. si Vás dovoluje pozvat na konferenci konající se pod záštitou PaedDr. Aleny Gajdůškové:

——————————————————————————————————————————————

VÝHODY A NEVÝHODY ZAMĚSTNÁVÁNÍ RODIČŮ
aneb
Zaměstnávání rodičů jako „strašák“ zaměstnavatelů?

DATUM A ČAS KONÁNÍ: 30. 8. 2011; 9:00 – 16:00 hod.
MÍSTO KONÁNÍ: hotel Nové Adalbertinum
Velké náměstí 32, 500 02 Hradec Králové

PROGRAM KONFERENCE:
9:00 – 9:30 REGISTRACE
9:30 – 9:45 ZAHÁJENÍ KONFERENCE
PhDr. Marie Jírů, majitelka a jednatelka společnosti Centrum andragogiky, s. r. o.
9:45 – 10:05 WORK – LIFE BALANCE – evropská hodnota i konkurenční výhoda
PaedDr. Alena Gajdůšková
místopředsedkyně Senátu Parlamentu České Republiky
členka Výboru pro rovné příležitosti žen a mužů Parlamentního shromáždění Rady Evropy
10:05 – 10:10 DISKUSE
10:10- 10:30 PREZENTACE PROJEKTU ZAMĚSTNATELNOST RODIČŮ
Ing. Renata Rydvalová, Ředitelka sekce slaďování osobního a pracovního života a 50 +
Centrum andragogiky, s. r. o.
10:30 – 10:35 DISKUSE
10:35 – 10:50 COFFEE BREAK
10:50 – 11:10 PODPORA ZAMĚSTNANOSTI RODIČŮ ZE STRANY ÚŘADU PRÁCE ČR
Mgr. Marcela Danišová, vedoucí oddělení zprostředkování
Úřad práce ČR – krajská pobočka v Hradci Králové – kontaktní pracoviště Jičín
11:10 – 11:20 DISKUSE
11:20 – 11:40 ŠANCE PRO SPOLEČNOU BUDOUCNOST
PB – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s. r. o.
PhDr. Dana Čapková, zřizovatelka školy
11:40 – 11:45 DISKUSE
11:45 – 12:05 ALTERNATIVNÍ ÚVAZKY – Teorie a praxe
Jana Pechancová, lektorka, Centrum andragogiky, s. r. o.
12:05 – 12:10 DISKUSE
12:10 – 12:30 KOMUNIKACE BĚHEM MATEŘSKÉ A RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ. Jak na to?
Lucie Karvánková, HR Business Partner, Telefónica Czech Republic, a. s.
12:30 – 12:35 DISKUSE
12:35 – 13:30 OBĚD
13:30 – 13:50 RODIČOVSTVÍ JAKO CENNÁ PRACOVNÍ ZKUŠENOST
Blanka Junová, lektorka, Centrum andragogiky, s. r. o.
13:50 – 13:55 DISKUSE
13:55 – 14:15 PŘÍKLADY Z PRAXE V ING
Ing. Petr Horák, MBA, relationship manažer firemního obchodu ING
14:15 – 14:20 DISKUSE
14:20 – 14:40 PŘÍKLADY Z PRAXE V ČSA
Mgr. Lumír Tesař, výkonný ředitel pro Lidské zdroje České aerolinie
14:40 – 14:45 DISKUSE
14:45 – 15:00 COFEE BREAK
15:00 – 15:30 VÝSLEDKY ANKET NA TÉMA VNÍMÁNÍ FLEXIBILNÍCH PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ NA TRHU
Petr Skondrojanys
DŮLEŽITOST KOMUNIKACE PŘI ZAVÁDĚNÍ FLEXIBILNÍCH ÚVAZKŮ PRÁCE
Alexandra Knoblochová, HR Expert a kouč, LMC platforma flexibilního trhu práce
15:30 – 16:00 DISKUSE
16:00 ZÁVĚR KONFERENCE

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM
FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR.
www.centrumandragogiky.cz