Dalším krokem bude osobní pohovor. Cílem rozhovoru je dozvědět se co nejvíce informací a skutečností. Je důležité se na to připravit.

K přijímacímu pohovoru přistupujte spíše jako k doplňku k životopisu a ostatním již získaným informacím o uchazeči. Dopředu si ale rozmyslete způsob, jakým chcete pohovor vést, analyzujte životopis a popis práce, rozhodněte se, na co se budete ptát, a také jakým způsobem se budete ptát. Myslete na to, jaký dojem uděláte, a zapisujte si poznámky. Díky přípravě budete při vedení pohovoru úspěšnější a efektivnější.

Nejen vás zajímají informace

Nezapomínejte, že uchazeče zajímají informace o nabízené pozici, o vaší firmě. Neváhejte se zeptat, co o vašem oboru, byznysu uchazeč ví. Nebojte se, že byste uvedli uchazeče do rozpaků, v dnešní době internetu plného informací, bude jistě alespoň něco vědět.

Nebojte se ptát

Prostuduje si jeho životopis a připravte si k tomu doplňující otázky. Přichystejte si i několik dalších otázek. Je jasné, že mnoho otázek teprve vyvstane během rozhovoru. Kdyby však mělo dojít k tichu, musíte být připraveni.

Zde je pár příkladných otázek:

Proč jste si vybral/a naši firmu?

Jak probíhal/a váš dosavadní profesní vývoj? Kam chcete aby nadále směřoval?

Proč jste z předešlé práce odešel/la

Vaše největší úspěchy a neúspěchy?

Čeho chcete dosáhnout?

Jaké jsou vaše finanční představy?

Kdy můžete nastoupit?

aj.

Druhy otázek

Klaďte otevřené a ověřovací otázky. Otevřené jsou ty, začínající na kdo, co, kdy, jak a proč. Jedině tak uchazeče rozmluvíte. Ověřovacími otázkami kontrolujete informace získané prostřednictvím předcházejících otázek. Nevyhýbejte se otázek typu “jak byste se cítil, kdyby…” to jsou tzv. hypotetické otázky. Tyto otázky vyžadují, aby se uchazeč o práci zamyslel hlouběji.

Tréma je lidská

Je pravděpodobné, že uchazeč bude mít trému. Nedávejte tomu příliš velký zřetel. Tréma se totiž nerovná neschopnosti člověka. Je možné, že i vy budete pociťovat trému. Obzvláště, pokud je to váš první pohovor.

Závěr je důležitý

Na závěr vyzvěte uchazeče k položení otázek. Možná bude chtít vysvětlit některé skutečnosti nebo jste možná neprobrali některou část, která ho zajímá. Nezapomeňte uchazeči vysvětlit, co bude následovat. Nastavte časový plán, který bude uvádět, kdy by mělo být provedeno rozhodnutí a kdy bude uchazeč informován o výsledku. Sdělte mu, zda se bude konat druhé, případně třetí kolo? Jakou formou budou probíhat?

Jakmile ukončíte pohovor, setřiďte si rychlý souhrn vašich myšlenek, pocitů a klíčových bodů. Napište, jaký máte z pohovoru a uchazeče dojem. Než budete učiníte rozhodnutí, nechejte všechno uležet.

 

Sandra Špačková