Dávejte pozor na zveřejňování videí určených k volnému šíření.

Snadno můžete narazit na potíže se zákonem. Jaká jsou pravidla sdílení videí, zejména na sociální síti YouTube, vysvětluje Mgr. Jan Pevný z advokátní kanceláře Bělina & Partners.

Při publikování příspěvku na youtube.com je třeba dodržovat více pravidel. Zejména lze však upozornit, že při zveřejňování příspěvků je potřeba dbát na to, aby tímto postupem nedošlo k porušení autorských práv jiných osob. Pokud by tato práva byla porušena, mohou následovat sankce ze strany youtube.com v podobě stažení problematického příspěvku či dokonce až zrušení účtu. Uvedené sankce rovněž nevylučují další právní kroky osoby, jejíž autorské právo bylo porušeno.

Podmínkou aby mohl uživatel nahrávat příspěvky na youtube.com je, aby měl založený účet Google. Pro založení účtu Google je pak nutné splnit věkovou hranici, která v České republice činí 13 let. V této souvislosti lze ještě zmínit, že některé příspěvky (obsahující např. násilí, vulgarismy apod.) lze na youtube.com zhlédnout až po prokázání věku vyššího 18 let, a to prostřednictvím přihlášení se k účtu Google.

V zásadě lze obecně říci, že jakýkoli obsah nahrávaný na internet je nějakým způsobem zneužitelný. Vzhledem k tomu lze tedy doporučit, aby na youtube.com byly nahrávány pouze příspěvky, u kterých uživatel souhlasí s tím, aby byly veřejně přístupné. Případně lze využít nastavení soukromí na youtube.com a příspěvek nahrát jako soukromý s omezeným přístupem pro vybrané osoby.

Mgr. Jan Pevný, advokátní koncipient
Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o.