která byla relativně nedávno nazývána tradičním důchodovým věkem, je už prostou realitou. Podle odborníků z Hays, rostoucí řady starších pracovníků mohou nám ostatním předat pár informací o světě práce – a jste-li ochotni naslouchat, bude to pro vaši kariéru jedině přínosem.

„Je třeba, aby se společnosti přizpůsobily nárůstu pracovníků vyššího věku, nicméně zaměstnanci se u svých starších kolegů mohou inspirovat a těžit z jejich zkušeností,“ říká Alistair Cox, CEO společnosti Hays, který se touto otázkou zabývá ve svém aktuálním LinkedIn Influencer blogu.

Odvětví, jako například výroba, doprava, zdravotnictví a vzdělávání mají v poměru vyšší počet starších pracovníků, než bývá zvykem u organizací v jiných odvětvích. Až tito zaměstnanci nastoupí do důchodu, budou firmy čelit významnému nedostatku kvalifikovaných pracovníků. Mohou ale také těžit ze zkušeností a znalostí, kterou tito lidé přinášejí do své práce každý den.

Petr Vidmar, Operations Manager společnosti Hays Czech Republic přibližuje: „Zejména v technických sektorech je vidět dlouhodobý nedostatek nových pracovníků. Vzhledem k omezeným kapacitám středních a vysokých škol a změně trendů, které ne vždy šťastně kopírují potřeby zaměstnavatelů, je pro každého zaměstnavatele předpokladem úspěchu předání know-how. Dobře zvolený nástupnický systém a využití znalostí zaměstnanců v důchodovém věku v rámci interního vzdělávacího programu může pomoci překlenout nedostatek kvalifikovaných absolventů a zaměstnanců na trhu.“

Pokud přijdete o tyto znalosti, přijdete také o konkurenční výhodu. Zaměstnavatelé však mohou udělat více a využít starších členů týmu k proškolování mladších zaměstnanců a vštípit tak moudrost desetiletí jejich práce nové generaci.

Zejména malé a střední podniky, které mohou mít omezené zdroje pro rozvoj formálních dovedností, často používají starší pracovníky k zaškolení těch mladých.

„Nejen v České republice je kritický nedostatek pracovníků v energetickém sektoru. Vzhledem k nedostatečnému zájmu o toto odvětví na přelomu 80 a 90 let prakticky chybí jedna generace specialistů. Věkový průměr zaměstnanců v energetice výrazně předčí celostátní průměr a počet kvalifikovaných absloventů nemůže trend odchodů do důchodu v nejbližších letech vyronat. Vzhledem ke komplexnosti tohoto odvětví není možné spoléhat na předání znalosti zaměstnancům kteří přichází z jiného sektoru. Řešením může být kompletní změna struktury, neznámou je, zda rychlost implementace nových technologií a infrastruktur může kopírovat přirozený úbytek pracovníků v čase,“ uvádí dále Petr Vidmar

„Jak populace stárne a více lidí musí pracovat déle, měl by být tento potenciální zdroj proškolování zaměstnanců používaný společnostmi všech velikostí. Nevyužít této příležitosti by bylo plýtvání, „ říká Alistair Cox.

Takže, co můžete udělat pro to, aby moudrost vašich starších kolegů byla přínosem pro vaši kariéru? Hays navrhuje:

Najděte si mentora: Je toho mnoho, co se od starších pracovníků můžete naučit, protože oni již dosáhli profesních cílů, ke kterým vy teprve směřujete. Najděte si tedy někoho zkušeného, ať už v rámci vaší organizace nebo externě ve vašem oboru a pokuste se proniknout do jejich znalostí v době, kdy se rozhodujete o vývoji vaší kariéry.

Zvyšování dovedností: Mnoho starších pracovníků má zájem předávat své dlouholeté znalosti dále. Je-li ve vaší organizaci někdo, kdo vyniká v nějaké specifické oblasti nebo dovednosti, kterou byste si také chtěli osvojit, požádejte ho, aby vás zaučil.

Učte se podle nich: Zkušení zaměstnanci, kteří pro vaši organizaci pracují již řadu let, znají vaši společnost opravdu detailně a tyto informace mohou předat. A´t už se může jednat o dříve učiněné chyby, díky kterým teď ví, čeho se vyvarovat, nebo například proč je report zpracován tak, jak je, či na koho se obrátit v jaké záležitosti.

Buďte si vědomi nedostatkových znalostí: Existuje mnoho odvětví, kde bude velké procento pracovní síly v krátké době odcházet do důchodu a na trhu pak vznikne velká poptávka po konkrétních dovednostech. Pokud vidíte potenciální nedostatek dovedností ve svém oboru nebo oblasti, nyní je čas na práci se zkušenými staršími pracovníky a naučit se od nich veškerým technickým dovednostem, bez kterých se váš obor neobejde.