Všem soutěžícím děkujeme za účast v soutěži.

_ _

Knihovny jsou zavřené, knihkupectví také, přesto si kvalitní čtení nemusíte odpustit. Dokonce můžete získat knihu novou.

Jak na to? Zkuste štěstí v naší soutěži o velice aktuální knihu.

Jak se chovat k vlastnímu tělu a jak předcházet k nemocem? Odpovědi získáte v knize…

Umění být zdráv

Jan Vojáček

Žijeme dnes v určitém paradoxu, kdy se díky výraznému technologickému pokroku urgentní medicína dostala na vysokou úroveň, takže jsme téměř přestali umírat na akutní stavy. Za velmi efektivní řešení akutních stavů ale platíme vysokou daň v podobě velmi neefektivního řešení stavů chronických.

Pokud současný systém zdravotní péče přistupuje k řešení chronických potíží potlačováním symptomů prostřednictvím léků a lidé v toto řešení plně věří, utahuje se smyčka a kvalita vnitřního prožitku života z dlouhodobého hlediska klesá. Dnešní život je plný úzkosti, fyzické či psychické bolesti, závislostí, nesoběstačnosti a pocitu žití bez životní síly a energie, v podstatě na prahu vyčerpání či vyhoření. Umění být zdráv ale neleží vně nás, nýbrž v nás. Být zdráv v 21. století znamená zvědomit si důležité aspekty našeho života. Týkají se různých oblastí našeho životního stylu, psyché a prostředí, ve kterém žijeme a které nás ovlivňuje a formuje. Tato kniha není univerzálním návodem, její autor, MUDr. Jan Vojáček se v ní snaží nastínit principy, které považuje za důležité pro uzdravení i prevenci civilizačních nemocí. Nemá nahrazovat lékařskou péči, ale má být jejím doplňkem.

Žijeme v době, kdy je vysoká hodnota přisuzována informacím a k uzdravení jich často není potřeba mnoho. Správné informace a komunikace lékařů s lidmi mohou přinést zásadní změnu ve zdravotním stavu naší populace. Každá změna však začíná rozhodnutím a prvním krokem. Tato kniha si dává za cíl zvědomění potřebných informací a principů. Na cestě ke zdraví nám může pomoci právě k oněm zásadním rozhodnutím a prvním krokům.

Jak se můžete stát výhercem?

Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku:

Jaké nakladatelství knihu vydává?

a) MOTTO

b) CPRESS

c) KNIHA ZLÍN

Nápovědu hledejte ZDE.

Své odpovědi zasílejte na soutez@netwebs.cz.

Soutěž probíhá od 18. do 24. 3. 2020.

Výhra Vám bude zaslána poštou či jinou přepravní společností. Výhercem se stane 250.  správně odpovídající soutěžící.

Pravidla soutěže

Sponzorem soutěže je nakladatelství Albatros Media.