firmám na českém trhu? Které odborníky je obtížné získat a jak je společnosti umějí ohodnotit?

Příliv zahraničních investorů do České republiky v posledních letech je poměrně stabilní. V tuto chvíli jsou to zejména společnosti zakládající zde centra sdílených služeb, IT společnosti, které zde budují datová či vývojová centra a výrobní podniky – ve velké míře zaměřené na oblast automobilového průmyslu.

Česká republika však už není pro zahraniční investory tou levnou zemí. Ti často porovnávají úroveň vzdělání ve vytipovaných lokalitách, výši daňových odvodů a úroveň logistiky. Co se týče vzdělanosti, tam se Češi dlouhodobě drží na vrcholu, naše nevýhoda je především ve výši daňových odvodů – 34% v České republice například oproti 19% v sousedním Polsku pro nás představuje konkurenční nevýhodu.

Společnost Hays Czech Republic vyzvala 300 svých největších klientů k účasti na průzkumu napříč všemi obory.

Logistika, Výroba a Strojírenství

Ve výrobním segmentu jsou již dlouhodoběji 2 evergreeny: Procesní/výrobní inženýr a Inženýr kvality.Tyto pozice lze najít v pracovních nabídkách prakticky každé druhé výrobní společnosti v České republice, a to převážně u dodavatelů do automobilového průmyslu.Důvodem zvýšené poptávky je fakt, že mnoho firem získává nové zakázky, a tudíž posiluje počty lidí ve výrobě. Zaměstnanci, kteří z těchto pozic odcházejí nebo se povyšují do pozic vyšších, se těžko nahrazují, právě pro nedostatek nových lidí. Firmy dosud většinově preferují již zkušené kandidáty. Absolventů technických vysokých škol, kteří chtějí jít pracovat do výroby, je pořád i přesto velký nedostatek.

Informační Technologie / Telekomunikace

Česká republika je ráj IT profesionálů. Nejvyšší poptávka je po vývojářích, testerech, specialistech na infrastrukturu, konzultantech a odbornících na IT bezpečnost. Mezinárodní technologické společnosti nabízí cloudová řešení, poptávají odborníky na virtualizaci, datové sklady a  specialisty na infrastrukturu. Poptávka je i po vývojářích mobilních aplikací na Android a iOS platformě .Jelikož se stále zvyšují požadavky na bezpečnost, firmy rozšiřují svá oddělení,  je tak na trhu aktuálně nedostatek odborníků a managerů na IT bezpečnost. V těchto případech jsou zaměstnavatelé otevřeni zaměstnávání cizinců z EU. Již několik let neklesá poptávka po Java vývojářích, případně .NET vývojářích. Nedostatek kandidátů se znalostí této platformy je jak v Praze, tak Brně. I zde jsou firmy (především mezinárodní) ochotny zaměstnat obyvatele jiných zemí EU. Pozice IT odborníků na současném trhu práce je ideální.

Business Services / Centra sdílených služeb

Nedá se říci, že v sektoru center sdílených služeb a zákaznického servisu  jsou trvalé potíže s obsazením některých specifických pozic, potíž je spíše v kampaních –  v souběhu požadavků několika klientů v daném období (např. aktuální poptávka po enormním množství německy hovořících kandidátů v Praze i v Brně). O nedostatku německy hovořících kandidátů se nedávno vyjadřoval i Marek Dusil z jazykové školy Polyglot: „Někdy před deseti lety se vyškrtl druhý jazyk z osnov základních škol a postupně se najednou začalo zjišťovat, že u nás chybí absolventi, kteří by měli byť jen základy německého jazyka, což je pro německé firmy, představující de facto největšího zaměstnavatele v průmyslovém odvětví, problém.“ Dalším problémem je nedostatek kandidátů na pozice technické zákaznické podpory, kde je třeba kromě angličtiny dalšího cizího jazyka. Důvodem nedostatku těchto pracovních sil je zvýšený zájem firem a současný přesun mnoha projektů zejména do Prahy.

Finance a účetnictví

V oblasti Financí a účetnictví se dlouhodobě potýkáme s nedostatečnou znalostí angličtiny u mzdových účetních. Tento trend je neměnný, v posledních měsících se zdá, že se situace začíná mírně zlepšovat, portfolio mzdových účetních se omlazuje a kandidátky jsou již na angličtinu lépe připravené. Angličtina je stále nedostatkový atribut v regionech, většina řadových účetních angličtinu nepotřebuje a zůstává na základní školní úrovni.  Skvělou angličtinu však nemají ani vysokoškolští absolventi, i u nich často nacházíme nedostatky v jazykové vybavenosti. Absolvent s vynikající angličtinou i praxí během studia je stále překvapivě vzácný jev. V oblasti bankovnictví a pojišťovnictví je poptávka kontinuálně nenasycená na poli pojistné matematiky. Kandidáti v této oblasti jsou obvykle velmi neochotní měnit zaměstnání. Jakmile dojde k jednomu přesunu, vyvolá to na trhu vždy intenzivní poptávku z mnoha společností. Stejně tak stále roste poptávka po zkušených obchodnících.

HR, Právo & Administrativa

Pozice v oblasti HR, práva a podpůrných specialistů jsou specifické tím, že nejčastěji pracují s uchazeči, kteří mohou nastoupit do nového zaměstnání okamžitě. Situace v této oblasti je stabilizovaná, kandidáti hledající zaměstnání v Praze jsou obvykle dobře jazykově vybavení, těžší může být najít HR Manažera, který by plynule ovládal vedle angličtiny další jazyk. Kritická situace je však v regionech, kde je velmi těžké nalézt šikovnou asistentku s plynulou angličtinou. Status asistentky mimo Prahu je velmi odlišný, často se na těchto pozicích kumuluje agenda z několika týmů, kupř. z logistiky, obchodu i kontroly kvality. Najít pak čistě administrativní podporu s dobrou angličtinou může být zdlouhavý proces.

Obchod a Marketing

S nedostatkem kandidátů se potýká i sektor Obchodu. Pokud se vhodný kandidát najde, má několik nabídek a rozhoduje se hlavně podle renomé společnosti  a finanční nabídky. Často musí zaměstnavatel kandidáta přeplácet. Absolventi se bohužel v oblasti obchodu neuplatní, na všechny pozice jsou vyžadovány zkušenosti z tohoto oboru, znalostí angličtiny a někdy i němčiny. Kandidáti nejsou ochotni se relokovat a mají striktně nastaveny požadavky, ze kterých neustupují.
V oblasti marketingu je sice vyšší poptávka po kandidátech z Digital marketingu, ale tito kandidáti se na trhu dají nalézt. Na pozice v marketingu chybí zkušení kandidáti z oblasti FMCG.

Life Sciences

Farmaceuticko-zdravotnický trh se svým charakterem požadavků poměrně mění – tím vzniká nedostatek uchazečů s nově poptávanými zkušenostmi či vybaveností. V oblasti zdravotnických prostředků jsou hojně poptávány obchodní pozice se znalostí angličtiny, regiony se seskupují do tzv. clusterů, kde vládne angličtina. Farmaceutické společnosti postrádají pro svá marketingová oddělení zkušené uchazeče v oboru digital marketing, kde je kladen důraz na předchozí zkušenosti právě s obdobnými nástroji a kanály v oblasti preskripčně omezených léků.  I nadále je velká poptávka po zkušených kandidátech – zejména CRA (monitorech klinických studií)  v oblasti klinického výzkumu, i zde se zvýšily požadavky na jazyky, nejvíce jde o kombinaci angličtiny a němčiny.

Zdroj: Hays Czech Republic